Nieuws

 • Borgsweer ontvangt gemeentelijke bijdrage voor dorpshuis

  (19-07-2017)

  De Stichting Nicolaas Gillot uit Borgsweer ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 30.000,- voor de renovatie van het dorpshuis. Borgsweer is daarmee het zesde dorp in de gemeente dat een bijdrage ontvangt voor het realiseren of renoveren van hun dorpshuis.

  Lees verder
 • Fototentoonstelling over Delfzijl in Shunan City, Japan

  (17-07-2017)

  De gemeente Shunan City in Japan organiseert in augustus een fototentoonstelling over Delfzijl om de inwoners van Shunan City meer te laten zien en begrijpen van Delfzijl. Voor deze fototentoonstelling is de Stichting Stedenband Delfzijl-Shunan City op zoek naar foto’s waarvan je zegt: dat is nou typisch de gemeente Delfzijl.

  Lees verder
 • Aanleg kwelderlandschap gestart

  (17-07-2017)

  Langs de Handelskade Oost en de Schermdijk in Delfzijl komt een kwelderlandschap. De hoge en middenkwelders in het westelijke deel zijn straks toegankelijk voor natuurrecreatie. Visdief en noordse stern krijgen hier een eigen vogelbroedeiland.

  Lees verder
 • Verwijderen kunstwerken dijk Delfzijl

  (17-07-2017)

  In de week van 17 juli start waterschap Noorderzijlvest met het verwijderen van de kunstwerken Ede Staal, Loodsmonument en TOP locatie op de dijk in Delfzijl. Het waterschap gaat de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl hoger, breder en sterker maken.

  Lees verder
 • Subsidieplafond Onroerendezaakbelasting voor bijzondere gebouwen bereikt

  (17-07-2017)

  De gemeenteraad heeft bij zijn besluit van 22 december 2016 een subsidieplafond van € 8500,- vastgesteld voor Onroerendezaakbelasting (OZB) voor bijzondere gebouwen. Het subsidieplafond is per 1 juli 2017 bereikt, waardoor vanaf vandaag subsidieverzoeken die onder het subsidieplafond OZB vallen worden geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

  Lees verder
 • Fietsroute over de zeedijk tussen 16 en 31 juli afgesloten voor alle (fiets)verkeer

  (14-07-2017)

  De dijkweg (fietsroute) langs het Chemie Park is van zondag 16 juli tot maandag 31 juli afgesloten voor alle (fiets)verkeer tussen de Zeesluizen en Oterdum. Vanwege transport, constructie- en hijswerk van zwaar en groot materieel op het Chemie Park Delfzijl nabij en boven de dijk, is uit veiligheidsoogpunt besloten de dijkweg gedurende deze periode af te sluiten. Fietsverkeer van Borgsweer naar Farmsum en omgekeerd heeft verschillende mogelijkheden voor een alternatieve route.

  Lees verder
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo

  (14-07-2017)

  In opdracht van een groot aantal gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe hebben het Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM het cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo in 2015 en 2016 uitgevoerd.

  Lees verder
 • Gemeente organiseert Werkconferentie Dementie

  (12-07-2017)

  Op weg naar een dementievriendelijk Delfzijl. Ook mensen met dementie moeten prettig in Delfzijl kunnen wonen. Daar wil de gemeente Delfzijl zich hard voor maken. De gemeenteraad heeft vorig jaar de motie aanvaard om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het college heeft daarvoor een plan opgesteld om dat verder te ontwikkelen. Onder andere door een werkconferentie te organiseren op afgelopen woensdag 12 juli.

  Lees verder
 • Afvalkalender 2017

  (03-07-2017)

  De afvalkalender in de huidige gemeentegids loopt tot en met juni 2017. Hier vindt u de afvalkalender voor de rest van het jaar. U kunt de afvalkalender ook afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Doe mee aan de taxus voor Hoop-actie: breng uw taxussnoeisel naar Afvaloverslagstation Kloosterlaan

  (15-06-2017)

  De gemeente Delfzijl is één van de vele gemeenten die meedoen aan de taxus voor Hoop-actie, een initiatief in de strijd tegen kanker van de Stichting Taxus voor hoop.

  Lees verder
 • Achteromweg Spijk: renovatie riolering

  (04-04-2017)

  De gemeente Delfzijl start 29 mei 2017 met de aanleg van een nieuwe regen waterriool in het laatste deel van de Achteromweg te Spijk.

  Lees verder
 • De Geise en Meeuwenstraat Delfzijl: vervanging riolering

  (20-04-2017)

  De gemeente Delfzijl vervangt van 1 juni tot en met eind juli 2017 de riolering in de Geise en Meeuwenstaart in Delfzijl. Uit de inspecties is gebleken dat zowel de weg als het riool aan groot onderhoud toe zijn.

  Lees verder
 • Bewonersinitiatieven 'Delfzielster Pronkjewails' geven de gemeente kleur

  (11-04-2017)

  In de gemeente Delfzijl nemen inwoners initiatieven om wonen en recreëren in hun buurt, wijk of dorp nog plezieriger te maken dan het al is. De gemeente draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en onderstreept dat door initiatiefnemers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Bewonersinitiatieven, 'Delfzielster Pronkjewails' krijgen dan een plek in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier is sinds 2015 een fotogalerij van bewonersinitiatieven ingericht.

  Lees verder