Nieuws

 • Groninger gemeenten gaan Wmo ondersteuning samen inkopen

  (05-03-2015)

  Twaalf Groninger gemeenten gaan de begeleiding en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gezamenlijk contracteren voor het jaar 2016 en verder. De huidige contracten lopen eind 2015 af.

  Lees verder
 • Overdracht beheer en onderhoud grond Groen voor Rood

  (04-03-2015)

  De gemeente Delfzijl draagt binnenkort het beheer en onderhoud van het terrein tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark over aan de Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord.

  Lees verder
 • De zorg verandert: een steuntje in de rug voor mantelzorgers

  (04-03-2015)

  Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van onze inwoners. Dat waarderen en ondersteunen we. De gemeente Delfzijl wil mantelzorgers in de gemeente als blijk van waardering een cadeaubon van € 50,- schenken.

  Lees verder
 • Start proef opstapplaats leerlingenvervoer in Spijk

  (26-02-2015)

  Op 2 maart arriveren zes kinderen uit Spijk, zelfstandig of begeleid door één van de ouders, om 8.00 uur bij de opstapplaats aan de Ubbenasingel te Spijk. Daar staat de taxibus klaar, die hen rechtstreeks naar SBO de Delta in Appingedam brengt. Het gaat om een proef die start met instemming van alle ouders.

  Lees verder
 • Bouw nieuw opvangcentrum voor asielzoekers aan Zwet

  (24-02-2015)

  De gemeente Delfzijl gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) medewerking verlenen aan de bouw van een nieuw opvangcentrum op de huidige locatie aan het Zwet. Dit centrum moet over ongeveer 3 jaar de semi-permanente locatie aan het Zwet vervangen. 

  Lees verder
 • Rondetafelgesprekken over de gemeentelijke herindelingsplannen

  (19-02-2015)

  In opdracht van de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) heeft de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst' (commissie Jansen) in 2013 het rapport 'Grenzeloos Gunnen' uitgebracht. In het rapport wordt geadviseerd tot een nieuwe gemeentelijke indeling van de provincie Groningen te komen.

  Lees verder
 • Nieuw rijbewijs voor beroepschauffeurs per 1 juni 2015

  (18-02-2015)

  In Europa zijn beroepschauffeurs verplicht elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen om het C- en/of D-rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken.

  Lees verder
 • G7-colleges leggen uitkomsten verkenning herindeling aan gemeenteraden voor

  (11-02-2015)

  Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de BMW-DEAL-gemeenten een notitie vastgesteld, waarin de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke herindeling van de zeven gemeenten in samenhang worden gepresenteerd. De gemeenteraden hadden op 3 december 2013, overigens op basis van verschillende vertrekpunten, ingestemd met het uitvoeren van deze verkenning naar een mogelijk samengaan in één Hoogeland-Eemsdelta gemeente (G7-variant).

  Lees verder
 • Verkiezingen 18 maart 2015

  (21-01-2015)

  Op woensdag 18 maart kunt u uw stem uitbrengen. Op die dag worden de leden van Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.

  Lees verder
 • De zorg verandert

  (06-11-2014)
 • Bestuurlijke toekomst gebied Hoogeland-Eemsdelta nader onderzocht

  (07-11-2014)

  Gezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

  Lees verder