Nieuws

 • Opening Taalhuizen Delfzijl, Appingedam en Loppersum

  (08-12-2016)

  Op vrijdag 16 december 2016 worden Taalhuizen geopend in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Een Taalhuis is bedoeld om laaggeletterdheid onder volwassen terug te dringen.

  Lees verder
 • 1450 panden moeten versterkt in aardbevingsgebied Groningen

  (08-12-2016)

  Eerste resultaten inspectie- en engineeringprogramma NCG bekend. Bij circa vijfhonderd woningen uit de eerste ronde van het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is versterking noodzakelijk. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspectieronde moet worden versterkt.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidieregels gemeente Delfzijl

  (08-12-2016)

  Het college van de gemeente Delfzijl legt de gemeenteraad het voorstel voor om nieuwe subsidieregels te gaan hanteren. Met de nieuwe regels sluit de gemeente aan bij landelijke richtlijnen. De nieuwe regels gaan in vanaf januari volgend jaar. De gemeente stuurt iedereen die nu subsidie van de gemeente krijgt of deze in het verleden heeft gekregen, hierover een brief.

  Lees verder
 • Nieuwe subsidieplafonds gemeente Delfzijl

  (08-12-2016)

  Burgemeester en wethouders van Delfzijl leggen de gemeenteraad binnenkort de nieuwe subsidieplafonds voor.

  Lees verder
 • Met een frisse duik het nieuwe jaar in

  (08-12-2016)

  Dat kan op zondag 1 januari 2017 in de gemeente Delfzijl. Wethouder Jan Menninga verricht om 14.00 uur het startschot op het strand bij het Eemshotel in Delfzijl. Wie een duik in de Eems waagt, krijgt na afloop een vaantje. De organisatie van de nieuwjaarsduik is in handen van het Huis voor de Sport te Hoogezand.

  Lees verder
 • Voortgang landschapsontwikkeling voormalig sportpark Uitwierde

  (07-12-2016)

  Het landschapsontwikkelingsplan voor voormalig sportpark Uitwierde in de gemeente Delfzijl krijgt steeds meer vorm. Naast een, in hoofdzaak agrarische bestemming, zijn er nog drie uitgangspunten die bij de verdere vorming van het plan zullen worden gehanteerd: herstel van openheid, waardoor zicht op de wierde vanuit Delfzijl Noord wordt versterkt, een nieuwe dorpsrand en aandacht voor recreatieve wandel routes om het gebied heen.

  Lees verder
 • Nieuw stationsgebied wordt belangrijke entree naar Delfzijl centrum

  (07-12-2016)

  Het college van B & W heeft het plan van aanpak 'Herinrichting Stationsplein' vastgesteld. Met de herinrichting van het stationsplein wil de gemeente het centrum van Delfzijl aantrekkelijker maken voor inwoners en toeristen. Met het plan stelt het college de raad voor om voor de herinrichting van het stationsplein een krediet beschikbaar te stellen van € 1,9 miljoen.

  Lees verder
 • Gemeente Delfzijl faciliteert bewonersinitiatieven

  (22-11-2016)

  De gemeente Delfzijl draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en ondersteunt deze. Initiatieven van bewoners inspireren anderen en geven de gemeente kleur.

  Lees verder
 • Bevroren afval in uw container?

  (05-12-2016)

  Door het koude weer kan het afval in uw container bevriezen. Dit gebeurt vooral snel bij het GFT-afval. Wanneer het afval bevriest, komt het niet goed los bij het legen. Hoe voorkomt u dat?

  Lees verder
 • Fusie ISD Noordoost en Fivelingo

  (01-12-2016)

  De sociale dienst ISD Noordoost (ook bekend als Werkplein Eemsdelta) en de sociale werkvoorziening Fivelingo van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum fuseren vanaf 1 januari 2017.

  Lees verder
 • Centrum Delfzijl krijgt in 2018 een compleet gezondheidscentrum

  (30-11-2016)

  In 2018 zal in het centrum van Delfzijl een compleet gezondheidscentrum worden ingericht waar patiënten terecht kunnen voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg.

  Lees verder
 • Burgemeester Beukema speldt ‘Nobelprijs voor de Vrede’ op bij VN-veteranen

  (30-11-2016)

  Op woensdag 30 november spelde burgemeester Gerard Beukema het draaginsigne ‘Nobelprijs voor de Vrede’ op bij drie VN-veteranen uit de gemeente Delfzijl.

  Lees verder
 • Bijdrage gemeente Delfzijl aan vernieuwen accommodatie vv Holwierde

  (30-11-2016)

  De gemeente Delfzijl steunt voetbalvereniging Holwierde bij hun voornemen om de accommodatie op hun terrein te vernieuwen en stelt een subsidie van € 30.000,- beschikbaar.

  Lees verder
 • Proef parkeerschijfzones winkelcentrum Delfzijl start 5 december

  (30-11-2016)

  De proef met de parkeerschijfzones rond het winkelcentrum in Delfzijl-centrum start 5 december. Vanaf deze datum geldt een maximum parkeertijd van twee uur tussen 09.00 uur en 17.00 uur op werkdagen op delen van het Commandementsplein, het Vennenplein en het Molenbergplein. Dit gaat ook gelden voor parkeerplaatsen op de Oude Schans, Marktstraat en op een deel van de Havenstraat nabij de Waterstraat.

  Lees verder
 • Gemeente Delfzijl draagt Watumhal over aan Stichting dorpshuis Bierum

  (30-11-2016)

  De gemeente Delfzijl draagt de Watumhal, de voormalige sporthal in Bierum, over aan de Stichting dorpshuis Bierum. Vanuit het dorp is de wens ontstaan de Watumhal te gaan gebruiken als dorpshuis.

  Lees verder
 • Gemeente en ondernemers Delfzijl-centrum zetten in op versterken winkelbeleving

  (30-11-2016)

  In september 2016 heeft het college van B en W besloten het traject ‘De Nieuwe Winkelstraat’ (DNWS) te starten in het centrum van Delfzijl. De gemeente wil hiermee samen met ondernemers de winkelbeleving van inwoners en bezoekers versterken.

  Lees verder
 • Sanering voormalige stortplaats Bierum

  (30-11-2016)

  De gemeente Delfzijl treft voorbereidingen om de voormalige stortplaats Nieuwstad in Bierum te saneren. Binnenkort legt de gemeente daarom het plan voor de bodemsanering ter inzage zodat belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

  Lees verder
 • Gemeente Delfzijl actualiseert minderhedenbeleid

  (30-11-2016)

  Het college van B en W heeft besloten het minderhedenbeleid op het gebied van zorg, jeugd en werk te actualiseren en gaat de gemeenteraad voorstellen de notitie ‘Multicultureel Delfzijl’ vast te stellen.

  Lees verder
 • Samenwerkingsovereenkomst getekend voor vijf peuterspeelzalen een Bibliotheek op school

  (30-11-2016)

  In de gemeente Delfzijl wordt begin volgend jaar op vijf peuterspeelzalen een Bibliotheek op school gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken, ondertekenden Arend Middelveld van Biblionet Groningen en Giena van der Veen van Kids2B dinsdag 29 november een samenwerkingsovereenkomst.

  Lees verder
 • SBR-Rubbergranulaat en kunstgras

  (29-11-2016)

  Een nieuwsuitzending van afgelopen zondag heeft tot vragen geleid over het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft echter geen aanleiding om haar advies te wijzigen.

  Lees verder
 • BMWEDAL-gemeenten onderzoeken kwaliteit huishoudelijke ondersteuning

  (18-11-2016)

  De BMWEDAL-gemeenten starten 18 november met een onderzoek naar de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning hulp en de ervaringen van cliënten.

  Lees verder
 • Reisdocumenten verlengen in november en december

  (24-10-2016)

  Veel ouders hebben voor 1 januari 2012 een paspoort of identiteitskaart aangevraagd voor hun kind(eren). Binnenkort verlopen deze destijds aangevraagde documenten. Hierdoor verwacht de gemeente Delfzijl extra veel aanvragen in de maanden november en december.

  Lees verder
 • Snoeiprogramma 2016

  (11-11-2016)

  Team Gemeentewerken gaat weer gemeente breed snoeien. Wilt u weten of er bij u in de buurt gesnoeid wordt?

  Lees verder