Nieuws

 • Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

  (23-09-2016)

  De gemeente Delfzijl zoekt een senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening voor 36 uur per week. Reageren kan tot 7 oktober.

  Lees verder
 • Gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar om taalontwikkeling peuters te stimuleren

  (21-09-2016)

  De gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar aan twee leesprojecten die de taalontwikkeling van peuters stimuleren. "Met de uitbreiding van het project Bibliotheek op school en de start van het project de Voorleesexpress wil de gemeente peuters en ouders enthousiast maken om te lezen en voor te lezen," aldus wethouder Jan Menninga. "Kinderen die van jongs af aan lezen en zijn voorgelezen, blijken later namelijk taalvaardiger te zijn dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen."

  Lees verder
 • Reacties inwoners en andere belanghebbenden in Nota cultuurhistorie verwerkt

  (21-09-2016)

  Het college van B en W van de gemeente Delfzijl legt binnenkort de herziene Nota cultuurhistorie en de bijbehorende cultuurhistorische waardenkaart voor aan de gemeenteraad. In de nota en op de kaart staan cultuurhistorisch geografische waarden die nog zichtbaar zijn in het landschap en die de gemeente graag wil beschermen. Dit zijn bijvoorbeeld historische wandelwegen, kerkepaden, groensingels, historische spoorlijnen, verkavelingspatronen, oude dijken en vestingterreinen. De oorspronkelijke nota heeft voor de zomer ter inzage gelegen in het gemeentehuis. De reacties die binnen zijn gekomen, zijn verwerkt in een nieuwe, herziene versie van de nota.

  Lees verder
 • Gemeente steunt initiatief Bewonersbedrijf Noord voor amfitheater

  (21-09-2016)

  Het college van B en W van de gemeente Delfzijl heeft besloten om toestemming te geven aan Bewonersbedrijf Delfzijl Noord om een amfitheater te bouwen. Het amfitheater moet komen op de plek van het project Groen voor Rood, tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark. Wethouder Rijzebol: "Groen voor Rood was al een prachtig initiatief van betrokken inwoners en wordt er met dit amfitheater nog mooier op. Goed voor de wijk en haar bewoners. We steunen de bouw van het amfitheater dan ook van harte."

  Lees verder
 • Opstartbijdrage helpt energie-initiatieven verder

  (21-09-2016)

  Vanaf 15 september kunnen groepen inwoners en lokale bedrijven in het aardbevingsgebied een opstartbijdrage aanvragen voor hun lokale energieproject. Een bijdrage voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

  Lees verder
 • Informatieavond over de zorg in uw gemeente

  (21-09-2016)

  Op dinsdag 4 oktober organiseren de gemeenten Appingedam en Delfzijl, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorgbelangen Groningen en Menzis een informatieavond over zorg in uw gemeente. De bijeenkomst vindt van 19.00 tot 21.30 uur plaats in Kabzeël aan de Dijkstraat 77 te Appingedam.

  Lees verder
 • Oproep taalvrijwilligers

  (19-09-2016)

  Taalmaatjes gezocht! Taalmaatjes helpen mensen in een Taalhuis één op één of in kleine groepjes beter te leren lezen, schrijven of spreken. Ook rekenen of het aanleren van digitale vaardigheden is mogelijk.

  Lees verder
 • In het verkeer doe je ‘1dingtegelijk’

  (19-09-2016)

  Om het gevaar van afleiding in het verkeer nog eens te benadrukken, is er in de provincie Groningen dit najaar opnieuw de campagne ‘1dingtegelijk’ gestart.

  Lees verder
 • Delfzijl een week lang in teken van sport

  (19-09-2016)

  Deze week is het Nationale Sportweek. De gemeente Delfzijl doet hier aan mee. Alle schoolkinderen in de gemeente krijgen de gelegenheid om kennis te maken met diverse sporten en om aan een groot aantal sporten mee te doen.

  Lees verder
 • Delfzijl krijgt een eigen haiku

  (16-09-2016)

  De havenstad Delfzijl krijgt een eigen haiku in het winkelcentrum. De haiku, een typisch Japanse kunstuiting in de vorm van een drieregelig gedicht, is verwerkt in een kunstwerk van beeldhouwer Hans Nipshagen uit Borgsweer. De haiku komt op een deur te staan die wordt geplaatst aan het begin van de Landstraat. De openstaande deur symboliseert de gastvrijheid die zo kenmerkend is voor Shunan City, de stad waarmee Delfzijl een stedenband heeft.

  Lees verder
 • Bezoekersreglement archieven gemeente Delfzijl

  (14-09-2016)

  Het college van B en W van de gemeente Delfzijl heeft op 14 september 2016 het Bezoekersreglement archieven vastgesteld. In het Bezoekersreglement staat vermeld waarmee bezoekers rekening dienen te houden voor het raadplegen van archiefmateriaal tijdens hun bezoek aan het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Gemeente Appingedam en gemeente Delfzijl dragen bij aan bootreis ouderen Zonnehuisgroep

  (14-09-2016)

  De gemeente Appingedam en de gemeente Delfzijl dragen elk € 1.000,- bij aan een bootreis voor 50 ouderen uit het verzorgings- en verpleeghuis Solwerd van de Zonnehuisgroep Noord.

  Lees verder
 • Gezocht: een ondernemende sociaal makelaar

  (13-09-2016)

  Beschik jij over een sterke intrinsieke motivatie om maatschappelijke impact te realiseren? De gemeente Delfzijl zoekt een enthousiaste, energieke en stevige persoonlijkheid die in staat is bewoners te motiveren en te coachen en verbindingen weet te leggen.

  Lees verder
 • Tips voor jonge brommer- en scooterrijder

  (12-09-2016)

  Verkeerswijzer Groningen houdt deze maand de voorlichtingscampagne "Scootervrienden". Met de campagne wil men jonge brommer- en scooterrijders handige tips geven om veilig te rijden.

  Lees verder
 • Scootmobieltraining in Delfzijl

  (12-09-2016)

  Op dinsdag 11 oktober organiseert Stichting Bevordering Verkeerseducatie in samenwerking met SWD een gratis scootmobieltraining.

  Lees verder
 • Nieuwe bedrijfskleding voor team Gemeentewerken, afdeling Stadsbeheer

  (12-09-2016)

  Vanaf maandag 12 september dragen de medewerkers van team Gemeentewerken van de gemeente Delfzijl nieuwe werkkleding.

  Lees verder
 • Borgsweer: stremming fietsbrug Kobeetjedraai

  (05-09-2016)

  In september/oktober wordt de fietsbrug Kobeetjedraai te Borgsweer vier tot vijf weken gestremd voor fietsers en voetgangers.

  Lees verder
 • Vacature voorzitter Platform Mantelzorg

  (11-07-2016)

  Elke mantelzorger ontvangt op tijd passende ondersteuning. Dat is het doel van het Platform Mantelzorg. Het Platform Mantelzorg vergadert circa vier keer per jaar om te bespreken hoe dat doel bereikt kan worden. Zo'n 20 organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform, waaronder TSN, Aswa, SW&D, Humanitas, De Zonnebloem, Noaberschap en de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Momenteel is er bij Platform Mantelzorg een vacature voor voorzitter.

  Lees verder