Nieuws

 • Begroting gemeente Delfzijl positief, geen bezuinigingen, geen woonlastenverhoging

  (08-10-2015)

  De gemeente Delfzijl kiest voor veiligheid, leefbaarheid en jeugd. Dit is terug te vinden in de meerjarenbegroting 2016-2019, die op 12 november in de gemeenteraad op de agenda staat.

  Lees verder
 • Opnieuw stremming Zwaagweg, Woldendorp

  (08-10-2015)

  De Zwaagweg in Woldendorp is opnieuw gestremd, nu tot en met 16 oktober. Dit is in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de parkeerstrook.

  Lees verder
 • Muzeeaquarium in nieuwe jas op dezelfde plek

  (06-10-2015)

  Het Muzeeaquarium kan blijven op de plek waar het nu staat. Dat is de conclusie van de gemeente Delfzijl, het waterschap Noorderzijlvest en het bestuur van het Muzeeaquarium. De gemeenteraad bespreekt in november de mogelijkheid hiermee in te stemmen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen gemeente Delfzijl digitaal

  (05-10-2015)

  De gemeente Delfzijl publiceert haar officiële bekendmakingen niet alleen op de pagina Gemeenteberichten in de Eemsbode maar ook digitaal op internet.

  Lees verder
 • College bezoekt wijk OverdeGracht/Scheepvaartbuurt

  (05-10-2015)

  Op 13 oktober brengt het college een bezoek aan de wijk OverdeGracht/Scheepvaartbuurt in Delfzijl. Het is een gelegenheid voor inwoners om hun college te ontmoeten en te spreken en voor de collegeleden met de inwoners van gedachten te wisselen.

  Lees verder
 • Herindicaties Sociaal Domein

  (30-09-2015)

  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet en alle indicaties voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang op grond van de Wmo (voormalig AWBZ).

  Lees verder