Nieuws

 • Gemeente Delfzijl start pilot met parkeerschijfzones rond winkelcentrum

  (28-09-2016)

  De gemeente Delfzijl wil het onlangs vernieuwde winkelcentrum in Delfzijl aantrekkelijker maken voor bezoekers die met de auto willen komen. Daarom gaat de gemeente een pilot uitvoeren met parkeerschijfzones op de pleinen rondom het winkelhart. In de parkeerschijfzones kan straks voor maximaal twee uur worden geparkeerd. Langer parkeren ontmoedigt de gemeente hiermee. Op deze manier komen er meer parkeerplekken beschikbaar voor bezoekers. Bij de pilot betrekt de gemeente een nog op te richten klankbordgroep van bewoners en ondernemers uit het centrum.

  Lees verder
 • Oproep taalvrijwilligers

  (19-09-2016)

  Taalmaatjes gezocht! Taalmaatjes helpen mensen in een Taalhuis één op één of in kleine groepjes beter te leren lezen, schrijven of spreken. Ook rekenen of het aanleren van digitale vaardigheden is mogelijk.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Koers 2022 digitaal

  (27-09-2016)

  De komende jaren ontplooit de gemeente tientallen projecten in en om Delfzijl. Veel van deze projecten zijn inmiddels begonnen, andere zijn nog in de opbouwfase. Via de nieuwsbrief Koers 2022 (pdf 1,77 MB) blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Lees verder
 • Visiedocument gemeentelijke herindeling Noord-Groningen

  (27-09-2016)

  Op 20 september hebben de colleges van B en W van Delfzijl en Loppersum gezamenlijk een visiedocument gemeentelijke herindeling Noord-Groningen vastgesteld. De colleges kiezen opnieuw voor de DEAL-variant (Delfzijl-Eemsmond-Appingedam-Loppersum).

  Lees verder
 • Termunten: stremming De Baamsum

  (26-09-2016)

  De Baamsum te Termunten is in verband met asfalteringswerkzaamheden vanaf maandag 3 oktober (06.30 uur) tot en met vrijdag 14 oktober (18.00 uur) afgesloten voor het doorgaande verkeer.

  Lees verder
 • Gemeentegids 2016-2017 ligt voor u klaar

  (26-09-2016)

  In de gemeentegids 2016-2017 vindt u informatie over de gemeente, de gemeentelijke organisatie en dienstverlening én een overzicht van contactgegevens van organisaties, bedrijven en verenigingen binnen de dorpen en havenstad.

  Lees verder
 • Kijkdag gevonden fietsen 5 en 6 oktober

  (26-09-2016)

  De gemeente Delfzijl organiseert samen met Hergebruik Plus kijkdagen voor vermiste fietsen. Bent u uw fiets kwijt? Dan kunt u op woensdag 5 of donderdag 6 oktober vanaf 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur een kijkje nemen bij Hergebruik Plus aan de Energieweg 7 in Appingedam.

  Lees verder
 • Provinciaal koopstromenonderzoek

  (26-09-2016)

  De provincie Groningen voert de komende periode een onderzoek uit naar het winkel- en koopgedrag van de consument, onder meer in Delfzijl. De provincie wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende koopstromen tussen de kernen.

  Lees verder
 • Onderweg met het openbaar vervoer

  (26-09-2016)

  Dinsdag 4 oktober zitten de OV-ambassadeurs van 09.00 tot 12.00 uur weer in gemeentehuis aan het Johan van den Kornputplein 10 in Delfzijl. Zij geven u persoonlijk advies over het gebruik van het openbaar vervoer. En u kunt eenmalig een proefreis maken samen met de OV-ambassadeur.

  Lees verder
 • Informatieavond over de zorg in uw gemeente

  (21-09-2016)

  Op dinsdag 4 oktober organiseren de gemeenten Appingedam en Delfzijl, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorgbelangen Groningen en Menzis een informatieavond over zorg in uw gemeente. De bijeenkomst vindt van 19.00 tot 21.30 uur plaats in Kabzeël aan de Dijkstraat 77 te Appingedam.

  Lees verder
 • Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

  (23-09-2016)

  De gemeente Delfzijl zoekt een senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening voor 36 uur per week. Reageren kan tot 7 oktober.

  Lees verder
 • Gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar om taalontwikkeling peuters te stimuleren

  (21-09-2016)

  De gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar aan twee leesprojecten die de taalontwikkeling van peuters stimuleren. "Met de uitbreiding van het project Bibliotheek op school en de start van het project de Voorleesexpress wil de gemeente peuters en ouders enthousiast maken om te lezen en voor te lezen," aldus wethouder Jan Menninga. "Kinderen die van jongs af aan lezen en zijn voorgelezen, blijken later namelijk taalvaardiger te zijn dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen."

  Lees verder
 • Reacties inwoners en andere belanghebbenden in Nota cultuurhistorie verwerkt

  (21-09-2016)

  Het college van B en W van de gemeente Delfzijl legt binnenkort de herziene Nota cultuurhistorie en de bijbehorende cultuurhistorische waardenkaart voor aan de gemeenteraad. In de nota en op de kaart staan cultuurhistorisch geografische waarden die nog zichtbaar zijn in het landschap en die de gemeente graag wil beschermen. Dit zijn bijvoorbeeld historische wandelwegen, kerkepaden, groensingels, historische spoorlijnen, verkavelingspatronen, oude dijken en vestingterreinen. De oorspronkelijke nota heeft voor de zomer ter inzage gelegen in het gemeentehuis. De reacties die binnen zijn gekomen, zijn verwerkt in een nieuwe, herziene versie van de nota.

  Lees verder
 • Gemeente steunt initiatief Bewonersbedrijf Noord voor amfitheater

  (21-09-2016)

  Het college van B en W van de gemeente Delfzijl heeft besloten om toestemming te geven aan Bewonersbedrijf Delfzijl Noord om een amfitheater te bouwen. Het amfitheater moet komen op de plek van het project Groen voor Rood, tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark. Wethouder Rijzebol: "Groen voor Rood was al een prachtig initiatief van betrokken inwoners en wordt er met dit amfitheater nog mooier op. Goed voor de wijk en haar bewoners. We steunen de bouw van het amfitheater dan ook van harte."

  Lees verder
 • Opstartbijdrage helpt energie-initiatieven verder

  (21-09-2016)

  Vanaf 15 september kunnen groepen inwoners en lokale bedrijven in het aardbevingsgebied een opstartbijdrage aanvragen voor hun lokale energieproject. Een bijdrage voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

  Lees verder
 • In het verkeer doe je ‘1dingtegelijk’

  (19-09-2016)

  Om het gevaar van afleiding in het verkeer nog eens te benadrukken, is er in de provincie Groningen dit najaar opnieuw de campagne ‘1dingtegelijk’ gestart.

  Lees verder
 • Delfzijl krijgt een eigen haiku

  (16-09-2016)

  De havenstad Delfzijl krijgt een eigen haiku in het winkelcentrum. De haiku, een typisch Japanse kunstuiting in de vorm van een drieregelig gedicht, is verwerkt in een kunstwerk van beeldhouwer Hans Nipshagen uit Borgsweer. De haiku komt op een deur te staan die wordt geplaatst aan het begin van de Landstraat. De openstaande deur symboliseert de gastvrijheid die zo kenmerkend is voor Shunan City, de stad waarmee Delfzijl een stedenband heeft.

  Lees verder
 • Borgsweer: stremming fietsbrug Kobeetjedraai

  (05-09-2016)

  In september/oktober wordt de fietsbrug Kobeetjedraai te Borgsweer vier tot vijf weken gestremd voor fietsers en voetgangers.

  Lees verder
 • Vacature voorzitter Platform Mantelzorg

  (11-07-2016)

  Elke mantelzorger ontvangt op tijd passende ondersteuning. Dat is het doel van het Platform Mantelzorg. Het Platform Mantelzorg vergadert circa vier keer per jaar om te bespreken hoe dat doel bereikt kan worden. Zo'n 20 organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform, waaronder TSN, Aswa, SW&D, Humanitas, De Zonnebloem, Noaberschap en de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Momenteel is er bij Platform Mantelzorg een vacature voor voorzitter.

  Lees verder