Nieuws

 • Nieuw Energieloket provincie Groningen

  (02-07-2015)

  Op donderdag 2 juli 2015 openen alle gemeenten in de provincie Groningen samen een nieuw digitaal Energieloket.

  Lees verder
 • Verkeershinder kruising Weg naar den Dam-Fivellaan, Delfzijl

  (02-07-2015)

  Op maandag 6 juli voert aannemer KWS in opdracht van de gemeente Delfzijl asfaltwerkzaamheden uit op de kruising Weg naar den Dam-Fivellaan te Delfzijl. Verkeersregelaars regelen het verkeer, de weg wordt niet afgezet. Door de werkzaamheden ontstaat verkeershinder.

  Lees verder
 • Extra geld voor peuters en kleuters met taalachterstand

  (01-07-2015)

  De gemeente Delfzijl stelt voor 2015 extra geld beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar en jonge kleuters in de leeftijd van vier jaar met een (taal)achterstand. De eenmalige aanjaagsubsidie van € 45.000,- is bedoeld voor een tussenklas op Brede School Noord en een tussenklas op Brede School Tuikwerd. De tussenklassen gaan in het nieuwe schooljaar van start.

  Lees verder
 • Informatiecentrum ‘De Synagoge’ vanaf 19 augustus weer open

  (26-06-2015)

  In verband met de vakantieperiode is het informatiecentrum ‘De Synagoge’ vanaf 8 juli tot en met 18 augustus gesloten. Vanaf 19 augustus tot en met 17 december is het informatiecentrum elke woensdag- en donderdagmiddag open voor inwoners en andere belangstellenden.

  Lees verder
 • Afvalkalender vanaf juli 2015

  (26-06-2015)

  De afvalkalender in de huidige gemeentegids loopt tot en met juni 2015. De gemeentegids 2015-2016 met hierin de afvalkalender voor de rest van het jaar verschijnt in de derde week van augustus. De afvalkalender voor juli en augustus is als pdf-bestand beschikbaar.

  Lees verder
 • Gemeente kiest voor continu klanttevredenheidsonderzoek

  (25-06-2015)

  Om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te optimaliseren start de gemeente Delfzijl vanaf 1 juli  met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Voorheen vond dit onderzoek jaarlijks plaats gedurende een korte periode van circa drie weken.

  Lees verder
 • Gemeenteraden Ten Boer en DEAL-gemeenten stellen integraal Veiligheidsbeleid vast

  (25-06-2015)

  De gemeenteraden van Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben de ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018 vastgesteld.

  Lees verder
 • Gebiedsregie en beheer en onderhoud rayons Noord en Zuid

  (15-06-2015)

  Aan de slag voor een leefbare buurt of een leefbaar dorp. Of het nu om sociale vragen (gebiedsregie) of om de openbare ruimte (stadsbeheer) gaat, de inwoners staan centraal. De gemeente zoekt aansluiting bij de leefwereld van de inwoners en ondersteunt initiatieven of voorstellen voor de (dagelijkse) leefbaarheid.

  Lees verder
 • De hondencontroleurs gaan weer op pad

  (06-05-2015)

  De huis-aan-huis controle op het bezit van honden is gestart. De controleurs kijken  waar honden worden gehouden waarvoor hondenbelasting betaald moet worden. Op deze manier houden we de administratie actueel.

  Lees verder