Nieuws

 • Gewijzigde dienstverlening rondom Pasen

  (27-03-2015)

  Het gemeentehuis en de afdeling wijkbeheer zijn vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en maandag 6 april (tweede paasdag) gesloten.

  Lees verder
 • Uitreiking Penning van Verdienste aan mevrouw W.L. Ketting-Jager

  (27-03-2015)

  Mevrouw W.L. Ketting-Jager heeft 27 maart uit handen van burgemeester Groot de Penning van Verdienste ontvangen.

  Lees verder
 • Uitvoering toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Delfzijl op orde

  (25-03-2015)

  De gemeente Delfzijl heeft de uitvoering van haar wettelijke taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en peuterspeelzalen op orde. Dit heeft de onderwijsinspectie van het ministerie van OC&W het college van de gemeente op 5 maart laten weten.

  Lees verder
 • College gemeente Delfzijl biedt raad onderzoek naar wifi aan

  (25-03-2015)

  Gratis wifi in de gemeente Delfzijl gaat eenmalig € 11.000 euro kosten. De jaarlijks terugkerende kosten zijn € 40.000. Dit blijkt uit onderzoek naar de kosten en mogelijkheden van een gratis en dekkend wifi-netwerk in het centrum, het gebied rond het voormalige zwembad, de haven en de dorpen van de gemeente.

  Lees verder
 • Subsidie voor innovatie in de zorg beschikbaar

  (20-03-2015)

  De gemeente Delfzijl stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving die zich richten op manieren om werk in de zorg anders te organiseren. Ideeën van professionals uit het werkveld en inwoners zijn van harte welkom.

  Lees verder
 • Uitslagen van de verkiezingen 2015

  (19-03-2015)

  Woensdag 19 maart kon iedere stemgerechtigde inwoner van de gemeente Delfzijl stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. De uitslagen van de verkiezingen in de gemeente Delfzijl leest u hieronder.

  Lees verder
 • Toeristische gids gemeente Delfzijl in nieuw jasje

  (19-03-2015)

  Op 16 maart overhandigde wethouder Hans Ronde tijdens het Toeristisch Café in Termunterzijl het eerste exemplaar van de nieuwe toeristische gids van de gemeente Delfzijl aan toeristisch en cultureel ondernemers. De gids heeft ten opzichte van die van 2014 een metamorfose onderdaan.

  Lees verder
 • College gemeente Delfzijl stelt integraal Veiligheidsbeleid vast

  (18-03-2015)

  Het college van de gemeente Delfzijl heeft de ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid vastgesteld. De ambities en prioriteiten zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018.

  Lees verder
 • 21 Groninger gemeenten naar Raad van State tegen gaswinningsbesluit

  (10-03-2015)

  21  Groninger gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. Dat hebben de 21 colleges van Burgemeester en wethouders vandaag besloten.

  Lees verder
 • Nieuw rijbewijs voor beroepschauffeurs per 1 juni 2015

  (18-02-2015)

  In Europa zijn beroepschauffeurs verplicht elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen om het C- en/of D-rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken.

  Lees verder
 • G7-colleges leggen uitkomsten verkenning herindeling aan gemeenteraden voor

  (11-02-2015)

  Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de BMW-DEAL-gemeenten een notitie vastgesteld, waarin de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke herindeling van de zeven gemeenten in samenhang worden gepresenteerd. De gemeenteraden hadden op 3 december 2013, overigens op basis van verschillende vertrekpunten, ingestemd met het uitvoeren van deze verkenning naar een mogelijk samengaan in één Hoogeland-Eemsdelta gemeente (G7-variant).

  Lees verder