Waterfront Delfzijl - Marconi

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat in het najaar van 2018 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. Op het voormalige Maringterrein zijn inmiddels de contouren en het verloop van de nieuwe dijk zichtbaar.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.

Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi Delfzijl beschrijft
'Marconi en meer!' –  vindt u hier [pdf, 22 pagina's, 9 Mb]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]

Marconi-partners

Actueel

Master Thesis Mike Martens

– maart 2017 –

Op 4 februari verscheen de master thesis van Mike Martens: The role of 'Building with Nature' in water management – theoretical aspiration and practical implementation of the new approach. Martens studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

De Nederlandse Building with Nature‐benadering – bouwen met de natuur – beoogt een vorm van watermanagement die zoekt naar oplossingen die duurzamer zijn, beter aanpasbaar aan een onzekere toekomst en multifunctioneel. Martens concludeert dat de traditionele technische benadering van het watermanagement onvoldoende tegemoetkomt aan sociale en ecologische belangen en vaak ook tekortschiet als je moet werken met grote onzekerheidsmarges. Zijn Engelstalige afstudeeronderzoek geeft een kritische evaluatie van het Building with Nature‐concept in de context van twee projecten: Marconi Buitendijks (Delfzijl) en Spadenlander Busch (Hamburg).

Hier vindt u een Engelstalige samenvatting de master thesis van Mike Martens [pdf, Engelstalig, 2 pagina's]
De complete master thesis van Mike Martens vindt u hier [pdf, Engelstalig,
83 pagina's, 9,8 Mb]