Waterfront Delfzijl - Marconi

Marconi Buitendijks: werk in uitvoering


Na een periode van onderzoek en voorbereiding is begonnen met de uitvoering van het project Marconi Buitendijks. Het werk werd mogelijk door financiële bijdragen van het Waddenfonds, de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Marconi Buitendijks is een complex project dat in het najaar van 2018 zal worden opgeleverd:

  • Het bestaande stadsstrand van Delfzijl wordt vergroot van de huidige 0,7 naar 2,3 hectare.
  • Om het strand te kunnen vergroten wordt de zeedijk landinwaarts verlegd. De nieuw aangelegde dijk moet zich nog even 'zetten' voordat het afwerken kan beginnen.
  • De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
  • De Vennenflat verdwijnt en tussen het stadscentrum en de kruin van de dijk komt een voetgangers- en fietsersbrug te liggen. Die verbindt het centrum van Delfzijl met de boulevard en het vergrote strand.
  • Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt een kwelderlandschap en een broedvogeleiland aangelegd.

De voortgang van het gemeentelijke project Marconi Buitendijks is nauw afgestemd op het verloop van drie andere, in dezelfde periode geplande werkzaamheden.

Een digitaal boekje dat het totale Programma Marconi Delfzijl beschrijft
'Marconi en meer!' –  vindt u hier [pdf, 22 pagina's, 9 Mb]

  • Waterschap Noorderzijlvest verbetert de zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Versterking en verhoging van de dijk is nodig vanwege zeespiegelstijging, bodemdaling en de kans op aardbevingen.
  • Voor de kust bij Delfzijl verwijdert Rijkswaterstaat de Griesberg, zodat daar weer een schone en gezonde wadbodem ontstaat. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie dat tussen 1957 en 2009 (legaal) geloosd is op de Eems.
  • Voor grote zeeschepen verruimt Rijkswaterstaat de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.

De afbeelding hieronder geeft een indruk van het uiteindelijke resultaat.
 

Klik hier om in groot formaat de bovenstaande afbeelding
Impressie Kustzone Delfzijl te downloaden [pdf, 1 pagina, 1,7 Mb]

Marconi-partners

Actueel

Proeven met zeekraal

– november 2017 –

Een kwelder begint met slib dat bezinkt in rustig water. En ligt er eenmaal een laagje slib, dan is zeekraal het eerste plantje dat verschijnt. Rond de plant stroomt het water minder snel en zal nog meer slib bezinken.In de nieuwe kwelder aan het eind van de Handelskade Oost doen onderzoekers van de Universiteit van Wageningen proeven om slib vast te leggen. Op een stuk kwelder van drie hectare zaaien ze zee- kraal in en gaan ze na wat de beste manier is om met zeekraal de kwelder- groei te stimuleren. Het gebruikte zaad is gewonnen op Groningse kwelders.
In de Eems-Dollard is de hoeveelheid slib in het water verontrustend hoog. Door het slib in de toekomst op grote schaal in te vangen en vast te leggen verbetert de waterkwaliteit en daarmee het zeeleven. 
Meer informatie over dit onderzoek vindt u via deze link.