Pagina opties

Groter

Diverse en leefbare wijken

Tuikwerd

Veel woningen in Tuikwerd worden in 2018 geïnspecteerd door de Nationaal Coördinator Groningen op aardbevingsbestendigheid. Daarom ontwikkelen we in 2018 voor Tuikwerd samen met de bewoners een gebiedsvisie voor een toekomstbestendige wijk.

Delfzijl West

In Delfzijl West ontwikkelen we tussen eind 2018 en 2020 samen met bewoners een visie voor de invulling van het gebied Rijksweg en Delfzichtziekenhuis. Rond de Jachtlaan komt het nieuwe kindcentrum West. De bereikbaarheid krijgt daarbij volle aandacht.

Doklanden

De ontwikkeling van Doklanden is in 2019 gereed. In 2018/2019 wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de aansluitende zone tot en met de Nieuweweg en de entree van Farmsum.