Pagina opties

Groter

Woonvisie

Woonwensen veranderen. Door onder meer vergrijzing wonen mensen steeds vaker alleen of met zijn tweeën. Daardoor is in de gemeente Delfzijl minder vraag naar eensgezinswoningen en juist meer vraag naar kleinere betaalbare woningen. Dat vraagt visie op het toekomstige wonen en leven in onze gemeente. Een visie die toekomstgericht is en bijdraagt aan goede vooruitzichten voor onze inwoners. We hebben samen met bewoners(organisaties) een woonvisie gemaakt voor Delfzijl en haar dorpen. In de woonvisie staat dat we onze unieke ligging aan zee meer willen benutten en het karakter van de havenstad versterken. Ook in de toekomst kan iedereen die dat wil in Delfzijl en haar dorpen (blijven) wonen.”

Aantrekkelijke kern

De gemeente gaat het wonen in en rondom het centrum versterken, zodat er een aantrekkelijke compacte kern ontstaat met goede voorzieningen. Hier kunnen inwoners winkelen, wonen, werken en ontspannen.

Wonen aan zee

Delfzijl is een van de weinige plaatsen in Nederland waar je kunt wonen aan het Werelderfgoed Waddenzee. Dit wonen aan zee versterken we door te investeren in landelijk wonen aan de buitenranden van Delfzijl.

Leefbare en diverse wijken

Inwoners waarderen over het algemeen het wonen in hun wijk of buurt positief. Ze vinden het belangrijk dat wijken leefbaar zijn en blijven. Dat betekent dat de gemeente meer aandacht gaat geven aan diverse wijken (voor jong en oud en alle inkomensgroepen) met ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten. We willen daar samen met bewoners invulling aan geven. Wilt u weten wat we gaan doen in uw wijk? Lees daarover op de pagina diverse en leefbare wijken.

Dorpen behouden eigen karakter

Delfzijl heeft vitale dorpen, met bevlogen bewoners die trots zijn op hun dorp. Elk dorp heeft zijn eigen kwaliteiten. Het is belangrijk dat de dorpen die verder ontwikkelen met behoud van eigen karakter. Wilt u weten wat we gaan doen in uw dorp? Lees daarover op de pagina vitale dorpen met eigen karakter.