Pagina opties

Groter

Raadsklankbordgroep Eemsdelta 26-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 0

  Consultatie Eemsdelta-raden RES

 • 1

  Opening en vaststelling agenda

 • 2

  Vaststelling besluiten- en actiepuntenlijst d.d. 29 januari 2020

 • 3

  Mededelingen

 • 4

  Stand van zaken herindeling

 • 5

  Voordracht beoogd griffier Eemsdelta

 • 6

  Terugkoppeling raadswerkgroepen

 • 7

  Rondvraag en sluiting