Pagina opties

Groter

Toezicht WMO

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo. Binnen het toezicht op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo-toezicht) zijn er twee typen toezicht te onderscheiden:

  1. toezicht op naleving en kwaliteit
  2. toezicht op rechtmatigheid en fraude.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland hebben de GGD als toezichthouder voor deze taken benoemd. Op deze website vindt u de stukken waarmee de toezichthouder werkt.