Pagina opties

Groter
A A

Thema's en projecten

Projecten centrum Delfzijl

Het Actieplan Delfzijl wil Delfzijl weer een gezond, mooi en bruisend hart geven. Zo wil Delfzijl aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers, een impuls geven aan het midden- en kleinbedrijf en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

De projecten

Scholentransitie Delfzijl

Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht.

Scholentransitie Delfzijl

Aardbevingen

Alle aardbevingsinformatie van de gemeente Delfzijl en doorverwijzingen naar relevante informatie van andere partijen.

Aardbevingen

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Delfzijl wil samen met inwoners en belanghebbenden aan de slag met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De onderwerpen waarover meegedacht kan worden, zijn: bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Het plan dient de komende jaren als leidraad voor beslissingen over verkeer en vervoer.

Verkeers- en Vervoersplan

Marconi

De ontwikkeling van de maritieme zone van Delfzijl staat bekend als het Marconi-project.

Marconi

Essentaksterfte

Alle informatie rond de essentaksterfte in de gemeente Delfzijl.

Essentaksterfte

Delfzijl bouwt vooruit op de toekomst

Informatie over de gebiedsvisie Delfzijl-Noord en de woonvisie.

Delfzijl bouwt vooruit op de toekomst