Pagina opties

Groter

Kindcentrum Wagenborgen

Het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen komt op het terrein van Groot Bronswijk. De gemeente Delfzijl heeft hiervoor een deel van het Groot Bronswijkterrein aangekocht. Het kindcentrum komt op de kop van het terrein. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b. 

Inrichting Groot Bronswijkterrein

Het Groot Bronswijkterrein is in essentie een mooi park met daarin een hertenkamp, een begraafplaats en een waterpartij. Het kindcentrum Wagenborgen is onderdeel van een nieuwe inrichting van het Groot Bronswijkterrein. Naast het kindcentrum gaat Woonstichting Groninger Huis op het terrein woningen bouwen en een huisartsenpost realiseren. De gemeente wil alle plannen goed met elkaar afstemmen, zodat de nieuwbouw en de omgeving goed bij elkaar passen. Hierover gaat de gemeente in overleg met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en de dorpsbewoners.

Planning 

Besluitvorming Gemeenteraad:
28 september 2017
Start verkeer en omgevingscommissie:
oktober 2017 
Het definitief ontwerp van het kindcentrum:
2e kwartaal 2018
Start bouw:
zomer 2019
Ingebruikname nieuw kindcentrum:
oktober 2020
Projectleider:
Heiko Dijkhuizen, H.Dijkhuizen@delfzijl.nl

Kapwerkzaamheden voor buitenruimte

In verband met de aanleg van de buitenruimte bij het kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein, zullen in mei dertig bomen gekapt worden. Het nieuwe plein zal een natuurlijker geheel gaan vormen met de rest van het Groot Bronswijk-terrein. Er heeft een Bomen Effect Analyse plaatsgevonden en ze zijn ge├»nventariseerd op basis van historische en zeldzame waarde. Er is zorgvuldig per boom gekeken of het noodzakelijk is dat de boom gekapt gaat worden. Van de dertig bomen hebben vier dood hout. Voor elke gekapte boom zal een nieuwe boom op het Groot Bronswijk-terrein geplaatst worden passend binnen de aanwezige landschapstijl.