Pagina opties

Groter

Kindcentrum Farmsum

Op maandag 14 oktober 2019 is Centrum Veilig Wonen gestart met de realisatie van de nieuwbouw van het kindcentrum Farmsumerborg in Farmsum. De Farmsumerborg is ontstaan uit de fusie tussen de OBDS Ripperdaborg en de CBS Rengersborg.

Het voormalige gebouw van de Rengersborg en de Springplank (kinderopvang) is gesloopt. Op deze plek komt het nieuwe kindcentrum. In dit semi-permanent gebouw komt naast de Farmsumerborg ook De Springplank, de peuteropvang van Kids2b.

In het huidige gebouw van BS Farmsumerborg (voormalig Ripperdaborg) wordt na de bouw van het nieuwe kindcentrum tijdelijk de leerlingen van de basisscholen het Baken en de Windroos ondergebracht, als hun onderwijsgebouwen versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt worden (zie kindcentrum Delfzijl West en Het Baken). Daarna wordt ook dit gebouw (voormalig Ripperdaborg) gesloopt.

Planning

Besluitvorming Gemeenteraad:
20 december 2018
Het definitief ontwerp van het kindcentrum:
2e kwartaal 2019
Sloop De Rengersborg:
februari 2019
Start bouw:
oktober 2019
Ingebruikname nieuw kindcentrum:
februari 2020
Projectleiding:
CVW
Aanspreekpunt gemeente:
Heiko Dijkhuizen, H.Dijkhuizen@delfzijl.nl

Inloopbijeenkomst 28 mei 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 28 mei zijn de volgende sfeerbeelden getoond: