Pagina opties

Groter

Kindcentrum Delfzijl Noord

In Delfzijl Noord komt een nieuw kindcentrum. Hiervoor wordt een deel van de Brede School Noord afgebroken en wordt er herbouwd op een andere dichtbij zijnde plek in de wijk. De sporthal en het wijkcentrum blijven op de huidige plek. Dit deel van het gebouw wordt versterkt en krijgt een nieuwe entree en een groot plein aan de nieuwe voorzijde.

Nieuwbouw

De keuze voor nieuwbouw zorgt ervoor dat de kinderen van de Brede School Noord gewoon naar hun eigen school kunnen blijven gaan, totdat het nieuwe kindcentrum gereed is. Daarna wordt begonnen met de versterking en het eigen gezicht van de Sporthal. De twee basisscholen die in de Brede School noord zitten, OBS Noorderbreedte en OBS Meerpaal, zijn gefuseerd en gaan samen met Kids2b naar het nieuwe kindcentrum.

Planning

Besluitvorming gemeenteraad:
begin 2018
Start programma:
in 2018
Ingebruikname nieuw kindcentrum:
Media 2021
Projectleider:
Heiko Dijkhuizen, H.Dijkhuizen@delfzijl.nl