Pagina opties

Groter

CBS De Windroos - Delfzijl

Het huidige gebouw van De Windroos wordt versterkt en sluit aan bij het programma Kindcentrum Delfzijl West

Projectleiding:
Centrum Veilig Wonen (CVW)
Aanspreekpunt gemeente:
Heiko Dijkhuizen, H.Dijkhuizen@delfzijl.nl