Pagina opties

Groter

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Hij vormt het algemeen bestuur en het college van B en W het dagelijks bestuur. De raad heeft als hoofdtaken het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het toezien op uitvoering.

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden (dit aantal is afhankelijk van het inwonertal). Deze 19 zetels zijn verdeeld over 9 partijen.

Partij Zetels
Lokaal Belang Eemsdelta 4
Gemeentebelangen Eemsdelta 4
Christenunie 3
VVD 3
P.V.D.A. 2
CDA 1
Seniorenpartij Delfzijl 1
Fractie Schanssema 1

Hieronder treft u de lijst met raadsleden:

Nick Boersma

Boersma
contactgegevens en taken Nick Boersma
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer(06) 11 72 73 65
E-mailadresNick_boersma@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): Technisch consultant Visual Solutions te Assen; Kaderlid karatevereniging Dojo Kyocho te Delfzijl; Secretaris D.R.C Phoenix te Delfzijl.

Politieke partijLokaal Belang Eemsdelta

Tiny Buiter-Dallinga

Buiter-Dallinga
contactgegevens en taken Tiny Buiter-Dallinga
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-82336121
E-mailadrestinybuiter@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): lid werkgroep Steunstee Woldendorp; lid en penningmeester Klankbordgroep Woldendorp; Voorzitter cliëntenraad Woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha Delfzijl; Lid van de tijdelijke cliëntenraadcommissie Noorderzorg; Lid van de Stichting Dorpsondersteuner Zuidelijke Dorpen; Lid van de werkgroep behoud supermarkt Woldendorp.

Politieke partijLokaal Belang Eemsdelta

Martijn Meijer

Meijer
contactgegevens en taken Martijn Meijer
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-20875020
E-mailadresmeijermartijn@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): software developer bij STS Automatisering Delfzijl; Lid van de jeugdcommissie NWWC (samenwerking jeugdvoetbal verenigingen Wagenborger Boys; WEO en Nieuwolda); jeugdtrainer bij v.v. Wagenborger Boys; Lid Algemeen Bestuur SANOG.

Politieke partijLokaal Belang Eemsdelta

Luc Schumer

Schumer
contactgegevens en taken Luc Schumer
FunctieRaadslid
E-mailadressilviaenlucschumer@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): geen.

Politieke partijLokaal Belang Eemsdelta

Edward Stulp

Stulp
contactgegevens en taken Edward Stulp
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresinfo@gemeentebelangen-eemsdelta.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Adviseur; Voorzitter VV Poolster te Spijk; Fractievertegenwoordiger Groninger Belang; Lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports.

Politieke partijGemeentebelangen Eemsdelta

Rob Kok

Kok
contactgegevens en taken Rob Kok
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-30065067
E-mailadresinfo@gemeentebelangen-eemsdelta.nl
Taken

  Nevenfunctie(s): Penningmeester politieke vereniging Gemeentebelangen Eemsdelta; Eigen zaak, eigenaar Integrale Beveiligingsdiensten (I.B.D.).

Politieke partijGemeentebelangen Eemsdelta

Siewert van der Zweep

van der Zweep
contactgegevens en taken Siewert van der Zweep
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-50593974
E-mailadresinfo@gemeentebelangen-eemsdelta.nl
Taken

Nevenfuncties: Ondernemer in de horeca; Vennoot V.O.F. De Bolder; Vennoot Van der Zweep Holding BV; Vennoot Van der Zweep werkmaatschappij BV; Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling DEAL; Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, regio Groningen; Lid werkgroep vereniging  Koninklijke Horeca Nederland; Voorzitter Stichting Oranjecomité Delfzijl; Lid Bestuur Business Club Delfzijl; Penningmeester Stichting Harleydag Delfzijl; Secretaris Garageboxeigenaren Landstraat; Adviseur Nederlandse Karate Associatie; Karate leraar; Karate examinator; Bestuurslid Stichting Double You.

Politieke partijGemeentebelangen Eemsdelta

Tim Haan

Haan
contactgegevens en taken Tim Haan
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-83675841
E-mailadrestthaan@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): geen

Politieke partijGemeentebelangen Eemsdelta

Sebastien Sabanga

Sabanga
contactgegevens en taken Sebastien Sabanga
FunctieRaadslid
Telefoonnummer(0596) 61 44 60
E-mailadresssabanga63@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): buurtwerker Vaartwelzijn te Assen, Lid commissie van toezicht Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, Voorlichter Steunpunt VETC Noord Nederland (GGD Groningen), vrijwilliger Humanitas Groningen (projectleider/coördinator allochtonengroep).

Politieke partijChristenUnie

Harold Kol

Kol
contactgegevens en taken Harold Kol
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-22655993
E-mailadresHarold_kol@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): senior opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee; medewerker FRONTEX (agentschap voor grensbewaking in Europees verband); Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur SANOG.

Politieke partijChristenUnie

René Eijgelshoven

Eijgelshoven
contactgegevens en taken René Eijgelshoven
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-48082777
E-mailadreseygel005@planet.nl
Taken

Zelfstandig ondernemer pluimveehouder te Holwierde, voorzitter MFC Kabzeel Appingedam, Bestuurslid SV Eems Dollard te Spijk, Kerkraadslid GKV Appingedam.

Politieke partijChristenUnie

Arie Heuvelman

Heuvelman
contactgegevens en taken Arie Heuvelman
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-55154400
E-mailadresarie@heuvelmanprojecten.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Directeur Heuvelman Projecten BV; Directeur Dokwaerdt Beheer B.V; Directeur Boegschroef Beheer BV; Directeur Boegschroef Exploitatie BV; Directeur Heuvelman Beheer Beleggingen B.V; Penningmeester Stichting Maritieme Box.

Politieke partijVVD

Eduard Mulder

Mulder
contactgegevens en taken Eduard Mulder
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-51225484
E-mailadresmuldere@outlook.com
Taken

Nevenfunctie(s): accountmanager Groningen Seaports; Lid Rotaryclub Appingedam Delfzijl; Ambassadeur Jongerentop Groningen; Lid van het Vernieuwingsnetwerk Delfzijl; Voorzitter commissie DelfSail Businesslounge.

Politieke partijVVD

Tineke Naafs

Naafs
contactgegevens en taken Tineke Naafs
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-29121181
E-mailadrestnaafs@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): Knowledge Expert bij Shell/NAM.

Politieke partijVVD

Janny Volmer-Kuiper

Volmer-Kuiper
contactgegevens en taken Janny Volmer-Kuiper
FunctieFractievoorzitter
Telefoonnummer0596-616380
Mobiel nummer06-10085399
E-mailadresjhvolmer@kpnmail.nl
Taken

Nevenfuncties: vrijwilliger bij Theater de Molenberg, Kaderlid FNV, vrijwilliger activiteitencommissie Gezondheidscentrum Jachtlaan; Bestuurslid Bewonersbelangenvereniging Over de Gracht-Scheepvaartbuurt; Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports.

Politieke partijPvdA

Henk ten Brinke

ten Brinke
contactgegevens en taken Henk ten Brinke
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-46081333
E-mailadresh.tenbrinke@home.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Senior adviseur bij CMO STAMM, secretaris/lid stichting Dorpshuis Biessum en Uitwierde; voorzitter, secretaris, penningmeester (en schoonmaker) lokale commissie St. Oud Groninger Kerken; lid toneelvereniging Biessum en Uitwierde; lid Algemeen Bestuur Eems Dollard Regio.

Politieke partijPvdA

Piet van Hoogdalem

van Hoogdalem
contactgegevens en taken Piet van Hoogdalem
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-22462208
E-mailadresp.vanhoogdalem40@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): internist (niet praktiserend).

Politieke partijCDA

Jan Ottens

Ottens
contactgegevens en taken Jan Ottens
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-27472652
E-mailadresJanottens@seniorenpartijdelfzijl.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Ambassadeur VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking; Lid bestuur 50PLUS Groningen.

Politieke partijSeniorenbelangen Delfzijl

Johan Schanssema

Schanssema
contactgegevens en taken Johan Schanssema
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresJohan@hoadtdrnoast.nl
Taken

Nevenfuncties: data/telecommunicatie monteur Ascom, competitieleider Dartsorganisatie Groningen Drenthe, secretaris van Stichting Aeolus en Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum.

Politieke partijFractie Schanssema