Pagina opties

Groter

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Hij vormt het algemeen bestuur en het college van B en W het dagelijks bestuur. De raad heeft als hoofdtaken het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het toezien op uitvoering.

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden (dit aantal is afhankelijk van het inwonertal). Deze 19 zetels zijn verdeeld over 9 partijen.

Partij Zetels
Fractie 2014 4
Christenunie 3
Lijst Stulp 3
VVD 3
P.V.D.A. 2
CDA 1
Seniorenpartij Delfzijl 1
PVV 1
GROENLINKS 1

Hieronder treft u de lijst met raadsleden:

Nick Boersma

Boersma
contactgegevens en taken Nick Boersma
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer(06) 11 72 73 65
E-mailadresNick_boersma@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): productmanager Visual Solutions te Tynaarlo; vrijwilliger karatevereniging Dojo Kyocho te Delfzijl; secretaris Rugbyclub Phoenix Delfzijl.

Politieke partijFractie 2014

Tiny Buiter-Dallinga

Buiter-Dallinga
contactgegevens en taken Tiny Buiter-Dallinga
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-82336121
E-mailadresfambuiter1@planet.nl
Taken

Nevenfunctie(s): lid werkgroep Steunstee Woldendorp; lid en penningmeester Klankbordgroep Woldendorp; Lid cliëntenraad Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha Delfzijl.

Politieke partijFractie 2014

Martijn Meijer

Meijer
contactgegevens en taken Martijn Meijer
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-20875020
E-mailadresmeijermartijn@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): software developer bij STS Automatisering Delfzijl; Lid van de jeugdcommissie NWWC (samenwerking jeugdvoetbal verenigingen Wagenborger Boys; WEO en Nieuwolda); jeugdtrainer bij v.v. Wagenborger Boys.

Politieke partijFractie 2014

Luc Schumer

Schumer
contactgegevens en taken Luc Schumer
FunctieRaadslid
E-mailadressilviaenlucschumer@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): geen.

Politieke partijFractie 2014

Cor Buffinga

Buffinga
contactgegevens en taken Cor Buffinga
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer(06) 11 34 52 41
E-mailadrescorbuffinga05@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): lid Vereniging voor Erytropoëtische Protoporfyrie Patiënten.

Politieke partijChristenUnie

Harold Kol

Kol
contactgegevens en taken Harold Kol
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-22655993
E-mailadresHarold_kol@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): senior opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee; medewerker FRONTEX (agentschap voor grensbewaking in Europees verband).

Politieke partijChristenUnie

Sebastien Sabanga

Sabanga
contactgegevens en taken Sebastien Sabanga
FunctieRaadslid
Telefoonnummer(0596) 61 44 60
E-mailadresssabanga63@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): buurtwerker Vaartwelzijn te Assen, Lid commissie van toezicht Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, Voorlichter Steunpunt VETC Noord Nederland (GGD Groningen), vrijwilliger Humanitas Groningen (projectleider allochtonengroep).

Politieke partijChristenUnie

Edward Stulp

Geen foto
contactgegevens en taken Edward Stulp
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresinfo@lijststulp.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Adviseur sportverenigingen Sport Fryslân; Voorzitter VV Poolster te Spijk; Voorzitter stv Eemsmond: Penningmeester 100% Groningen; Vrijwilliger TV Oldencate te Spijk.

Politieke partijLijst Stulp

Rob Kok

Kok
contactgegevens en taken Rob Kok
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-30065067
E-mailadresrobkok@hetnet.nl
Taken

  Nevenfunctie(s): zelfstandig ondernemer; eigenaar Integrale Beveiligingsdiensten (I.B.D.); vrijwilliger SW&D.

Politieke partijLijst Stulp

Siewert van der Zweep

van der Zweep
contactgegevens en taken Siewert van der Zweep
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-50593974
E-mailadressvanderzweep@home.nl
Taken

Nevenfuncties: ondernemer in de horeca; vennoot V.O.F. De Bolder; vennoot Van der Zweep Holding;  voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling DEAL; secretaris Koninklijke Horeca Nederland, regio Groningen, lid Koninklijke Horeca Nederland; voorzitter Stichting Oranjecomité Delfzijl; lid Bestuur Business Club Delfzijl; penningmeester Stichting Harleydag Delfzijl; secretaris Garageboxeigenaren Landstraat; adviseur Nederlandse Karate Associatie; karate leraar; karate examinator;  bestuurslid Stichting Double You.

Politieke partijLijst Stulp

Arie Heuvelman

Heuvelman
contactgegevens en taken Arie Heuvelman
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-55154400
E-mailadresarie@heuvelmanprojecten.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Directeur Heuvelman Projecten BV; Directeur Dokwaerdt Beheer B.V; Directeur Boegschroef Beheer BV; Directeur Boegschroef Exploitatie BV; Directeur Heuvelman Beheer Beleggingen B.V; Penningmeester Stichting Maritieme Box.

Politieke partijVVD

Eduard Mulder

Mulder
contactgegevens en taken Eduard Mulder
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-51225484
E-mailadresmuldere@outlook.com
Taken

Nevenfunctie(s): accountmanager Groningen Seaports; voorzitter vv NEC Delfzijl; bestuurslid Maurits Fundatie; lid Rotaryclub Appingedam Delfzijl.

Politieke partijVVD

Tineke Naafs

Naafs
contactgegevens en taken Tineke Naafs
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-29121181
E-mailadrestnaafs@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): Supply Chain Lead bij Shell/NAM.

Politieke partijVVD

Janny Volmer-Kuiper

Volmer-Kuiper
contactgegevens en taken Janny Volmer-Kuiper
FunctieFractievoorzitter
Telefoonnummer0596-616380
Mobiel nummer06-10085399
E-mailadresjhvolmer@kpnmail.nl
Taken

Nevenfuncties: vrijwilliger bij Theater de Molenberg, Kaderlid ABVAKABO, vrijwilliger activiteitencommissie Gezondheidscentrum Jachtlaan; Bestuurslid Bewonersbelangenvereniging Over de Gracht-Scheepvaartbuurt.

Politieke partijPvdA

Henk ten Brinke

ten Brinke
contactgegevens en taken Henk ten Brinke
FunctieRaadslid
Mobiel nummer06-46081333
E-mailadresh.tenbrinke@home.nl
Taken

Nevenfunctie(s): Senior adviseur bij CMO STAMM, secretaris/lid stichting Dorpshuis Biessum en Uitwierde; voorzitter, secretaris, penningmeester (en schoonmaker) lokale commissie St. Oud Groninger Kerken; lid toneelvereniging Biessum en Uitwierde.

Politieke partijPvdA

Piet van Hoogdalem

van Hoogdalem
contactgegevens en taken Piet van Hoogdalem
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-22462208
E-mailadresp.vanhoogdalem40@gmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): internist (niet praktiserend).

Politieke partijCDA

Jan Ottens

Ottens
contactgegevens en taken Jan Ottens
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-27472652
E-mailadresJanottens@seniorenpartijdelfzijl.nl
Taken

Nevenfunctie(s): VN-ambassadeur verdrag  voor rechten van mensen met een beperking

Politieke partijSeniorenpartij Delfzijl

Johan Schanssema

Schanssema
contactgegevens en taken Johan Schanssema
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresgriffie@delfzijl.nl
Taken

Nevenfuncties: data/telecommunicatie monteur Ascom, competitieleider Dartsorganisatie Groningen Drenthe, secretaris van Stichting Aeolus en Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum

Politieke partijPVV

Tim Haan

Haan
contactgegevens en taken Tim Haan
FunctieFractievoorzitter
Mobiel nummer06-83675841
E-mailadrestthaan@hotmail.com
Taken

Nevenfunctie(s): geen

Politieke partijGROENLINKS