Pagina opties

Groter

Wonen met een PLUS

Voorbereiding: 2019/2020. Start uitvoering: na de zomer van 2020. Klaar: 2022

De gemeente wil samen met woningcorporatie Acantus en Noorderzorg op de kop van het centrum in Delfzijl een gebied realiseren met meerdere functies. De bedoeling is in het gebied een woonomgeving te creëren voor jong en oud.

Iedereen kan er wonen, ook mensen met een zorgvraag. Acantus neemt in het gebied tussen de Willemstraat en Waterstraat ongeveer zestig levensloopbestendige appartementen af. Met ruimte om elkaar te ontmoeten en een aanbod van thuiszorg, dienstverlening en welzijnsfuncties. In het gebied is ruimte voor de nieuwe vestiging van de Lidl.