Pagina opties

Groter

Verbinding havenstad met de Eems

Onderdeel van het project Marconi Buitendijks is het verbinden van de havenstad met de Eems. Daarvoor komt er een brug over de Oosterveldweg. De brug sluit enerzijds aan op de nieuwe zeedijk met boulevard en anderzijds op een nog aan te leggen landhoofd aan de zijde van het centrum (heringerichte plein De Vennen).

Kijk voor alle informatie op de pagina over Programma Marconi.