Pagina opties

Groter

Herinrichting plein De Vennen

Uitvoering definitieve inrichting fase 2: 2019

De herinrichting van plein De Vennen versterkt de verbinding tussen het nieuwe stadsstrand en het winkelgebied. Het plein krijgt een parkachtige uitstraling waar het prettig verblijven en parkeren is. Er is een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en omliggende bedrijven betrokken bij de afwerking van het ontwerp voor het nieuwe plein.

Ter plaatse van de gesloopte Vennenflat en aan De Vennen zijn tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen compenseren de parkeerplaatsen die zijn vervallen op het voormalig Lommerts-terrein en tot ook het deel ter hoogte van de nog te slopen laagbouw van de Vennenflat definitief ingericht is.