Pagina opties

Groter

Projecten centrum Delfzijl

Om voor de toekomst vitaal en leefbaar te zijn, hebben we een tweetal actieplannen ontwikkeld: Het Actieplan Centrum Delfzijl en het Actieplan Dorpen - Wijken. Hiermee willen we de gemeente Delfzijl weer gezond, mooi en bruisend maken. Daarbij worden bestaande problemen aangepakt en nieuwe perspectieven ontwikkeld op het gebied van recreatie en toerisme. Zo wil Delfzijl aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers, een impuls geven aan het midden- en kleinbedrijf en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

Het actieplan is het antwoord op de daling van het aantal inwoners. Sinds enkele jaren is Delfzijl de snelst krimpende gemeente van Nederland, maar dat mag niet leiden tot leegstand en achteruitgang of verloedering maar moet juist uitdagen om met minder mensen beter te wonen, werken en recreëren. 

Hieronder volgen de projecten die voort zijn gekomen uit het Actieplan Centrum Delfzijl.

 • Centrum Zuidoost

  Voorbereiding: 2018/19

  Op dit moment worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied.

 • Herinrichting Stationsgebied

  Voorbereiding: 2017 | Start uitvoering: voorjaar 2018 | Dit project is afgerond.

 • Herinrichting plein De Vennen

  Voorbereiding: 2017 en begin 2018 | Start uitvoering fase 1: voorjaar 2018 | Start uitvoering fase 2: 2019

  De herinrichting van plein De Vennen versterkt de verbinding tussen het nieuwe stadsstrand en het winkelgebied.

 • Gezondheidsplein Molenberg

  Start uitvoering: november 2017 | Klaar: zomer 2018

  Het Gezondheidsplein Molenberg (Gezondheidscentrum) aan plein Molenberg heeft tot doel om ziekenhuiszorg en huisartsenzorg te verbinden. Zowel de huisartsen van Poseidon als Noord zullen vanuit het Gezondheidscentrum gaan werken.

 • Verbinding havenstad met de Eems

  Onderdeel van het project Marconi Buitendijks is het verbinden van de havenstad met de Eems.

 • Bebouwing Spoorstraat

  Voorbereiding: 2017 | Start uitvoering: april 2019 / Verwachte oplevering: voorjaar 2020

  Acantus realiseert op deze plek 15 sociale huurappartementen in afstemming met de gemeente.

 • Wonen met een PLUS

  Voorbereiding: 2017 en 2018 | Start uitvoering: 2018 | Klaar: 2020

  De gemeente werkt, samen met Woningcorporatie Acantus en Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha, aan plannen om op de kop van het centrum het concept “Wonen met een PLUS” te realiseren.