Pagina opties

Groter

Projecten centrum Delfzijl

Om voor de toekomst vitaal en leefbaar te zijn, hebben we een tweetal actieplannen ontwikkeld: Het Actieplan Centrum Delfzijl en het Actieplan Dorpen - Wijken. Hiermee willen we de gemeente Delfzijl weer gezond, mooi en bruisend maken. Daarbij worden bestaande problemen aangepakt en nieuwe perspectieven ontwikkeld op het gebied van recreatie en toerisme. Zo wil Delfzijl aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers, een impuls geven aan het midden- en kleinbedrijf en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

Het actieplan is het antwoord op de daling van het aantal inwoners. Sinds enkele jaren is Delfzijl de snelst krimpende gemeente van Nederland, maar dat mag niet leiden tot leegstand en achteruitgang of verloedering maar moet juist uitdagen om met minder mensen beter te wonen, werken en recreëren. 

Hieronder volgen de projecten die voort zijn gekomen uit het Actieplan Centrum Delfzijl.