Pagina opties

Groter

Parkeren

Gratis parkeren

In de gemeente Delfzijl kunt u gratis parkeren. De gemeente kent een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd) aan het Johan van den Kornputplein te Delfzijl (parkeerplaatsen achter de drempel) en op delen van het Commandementsplein, het Vennenplein en het Molenbergplein. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen op de Oude Schans, Marktstraat en op een deel van de Havenstraat nabij de Waterstraat.

Parkeerschijfzone

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone), dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone, in de gemeente Delfzijl is de maximale parkeerduur gesteld op 2 uur. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Wilt u toch langer parkeren dan toegestaan? Dan hebt u soms een ontheffing van de gemeente nodig. Met de ontheffing kunt u voor een vastgesteld tarief per jaar langer parkeren in de zone. De gemeente kan bepalen dat in het blauwezonegebied of delen daarvan, geen ontheffing mogelijk is.

Gehandicaptenparkeerplaatsen (algemeen)

De algemene gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats waar u alleen met een geldige gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenvoertuig mag parkeren. In Delfzijl vindt u algemene gehandicaptenparkeerplaatsen onder andere op de volgende plaatsen:

  • Commandementsplein
  • De Wending
  • Johan van den Kornputplein
  • Marktstraat
  • Oude Schans
  • Plein de Molenberg
  • Plein de Vennen
  • Singel
  • Spoorstraat
  • Zwembad Dubbelslag

Gehandicaptenparkeerplaatsen (op kenteken)

Inwoners van de gemeente Delfzijl hebben de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te vragen.