Pagina opties

Groter

Meedhuizen: Verkeer en meer

Beeldmerk project

"Meedhuizen: Verkeer en meer..." is een samenvoeging van 3 aanleidingen om samen met inwoners uit Meedhuizen en Dorpsbelangen Meedhuizen te werken aan de invulling. De aanleidingen:

  • uw verkeersplan, gericht op het veiliger maken van het dorp;
  • een opgave voor beheer en onderhoud in het dorp aan onder andere de riolering en de openbare verlichting, groen en wegen
  • een woonvisie, waarin ook de wensen van inwoners van Meedhuizen zijn vastgelegd

De gemeenteraad heeft ingestemd met het samenvoegen van al deze aanleidingen en deze als één project aan te pakken. Op deze pagina staat alle informatie over het project.