Pagina opties

Groter

Kerken

In de gemeente staan een groot aantal bijzondere en oude kerken.

De kerken in Groningen zijn een belangrijk beeldbepalend element in het landschap. Vaak hoog op de wierden gelegen vormen ze een baken voor de reiziger. De eerste stenen kerken dateren uit de 11e eeuw en zijn gemaakt van tufsteen afkomstig uit de Eiffel. Aan het einde van de 12e eeuw verschijnen de eerste bakstenen kerken.

Met het verstrijken der eeuwen veranderen ook de bouwstijlen van romaans, romano-gotisch, neo-gotisch tot en met neo-classicistisch. Opmerkelijk is dat zich in de provincie ook enkele typische voorbeelden van de Amsterdamse School bevinden (dertiger jaren). Het hiernavolgende overzicht is niet volledig.

Bierum

Hervormde kerk uit de 13e eeuw. De zadeldaktoren, die iets ouder is dan de kerk, wordt gesteund door een opvallend zware steunbeer. Deze toren stond vroeger aan zee en diende als baken voor de zeelieden.

Bierum   bierum.jpg

Farmsum

Tuftoren kerk. In deze monumentale kerk uit 1869 vinden regelmatig concerten plaats op het welluidende 19e eeuwse Lohmanorgel. Op het Pijpplein voor de kerk staat een geselpaal uit 1727.

Godlinze

Centraal op de wierde staat een Hervormde kerk uit de 12e eeuw met zadeldaktoren die is omringd door een smalle gracht. Interieur: prachtige fresco's uit de 16e eeuw, Schnitgerorgel en preekstoel (beide 18e eeuw).
godlinze_kerkinterieur.jpg  

Heveskes

Hervormde kerk uit 1604, gelegen temidden van het industriegebied van Delfzijl.

Holwierde

Prachtige kathedraalachtige kerk uit de 11e eeuw. Interieur: gesneden meubilair, muurschilderingen en zerken (16e eeuw).

Holwierde.jpg   holwierde_kerk2.jpg

Krewerd

Hervormde kerk. Volledig overwelfde kerk uit de 13e eeuw en een sprekend voorbeeld van de Groninger romano-gotiek. De toren is 18e eeuws. Interieur: het oudste bespeelbare orgel (1531) van ons land, muur- en gewelfschilderijen en preekstoel (17e eeuw).

Spijk

Hervormde kerk Midden in de kom van het dorp als het ware op een eilandje, staat de witgepleisterde NH-kerk uit de 13e eeuw, herbouwd in 1676. In de prachtige open toren hangt een carrilon dat nog regelmatig bespeeld wordt. Interieur: restanten van plafondschilderingen (15e eeuws), rijk versierde herenbank en grafzerken (16e eeuw).

Termunten

De kerk in Termunten, die oorspronkelijk uit de 13e eeuw stamt, is een uniek voorbeeld van Romano-Gotiek, met haar spitsbogige nisvelden, vensters en rondvensters. Bijzonder is ook het doopvont, afkomstig uit het kerkje van Heveskes en gemaakt rond 1200. Het Lohmanorgel is afkomstig uit de kerk in Noordbroek (momenteel in restauratie). Door de ligging op een wierde is de kerk een beeldbepalend baken in Termunten en wijde omgeving, zowel vanaf land als water.

De kerk is vanaf begin mei tot eind september op zondagmiddag open voor bezoek en er zijn regelmatig concerten: zie www.kerktermunten.nl.

Kerk Termunten (foto Dennis Wubs)