Pagina opties

Groter
RSS

Indexatie ondergrenzen voor het jaar 2021

Op 20 november en 27 november 2018 hebben de colleges van Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Het Hogeland, Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal de reële basistarieven voor dienstverlening op het gebied van Wmo Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf vastgesteld. Op deze datum is ook besloten om per 1 januari 2020 met een indexatie te gaan werken. Voor tarieven onder deze reële basistarieven kan met ingang van 1 januari 2020 geen dienstverlening voor deze Wmo producten plaatsvinden.

Indexatieberekening

Indexatie vindt plaats op basis van de index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, totaal cao Sectoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), daarvoor gebruiken we de volgende rekenformule:

(indexcijfer 1 juli voorafgaand aan indexeringsdatum – indexcijfer 1 juli in het voorgaande jaar) / indexcijfer 1 juli in het voorgaande jaar x 100 = index

De indexcijfers die op 1 september zijn vastgesteld zijn niet onderhevig aan nacalculatie. De indexcijfers die op 1 september door het Centraal Bureau voor de Statistiek voorlopig zijn vastgesteld worden niet herzien bij definitieve vaststelling.

De minimumtarieven voor Zorg in Natura per 1 januari 2021

Het gehanteerde indexcijfer voor 2021 is 118,5 en daar is bovenstaande formule op toegepast. Het cijfer kunt u terug vinden op de website van het CBS.

De uitkomst van de toegepaste formule levert inclusief afronding een indexering van 3,04 % op.

Daarmee zijn de minimumtarieven voor dienstverlening voor Zorg in Natura per 1 januari 2021 als volgt:

  • Begeleiding basis individueel: €  48,71 per uur
  • Begeleiding speciaal individueel: € 56,12 per uur
  • Begeleiding basis groep: € 30,51 per dagdeel
  • Begeleiding speciaal groep: € 50,65 per dagdeel
  • Kortdurend verblijf: € 105,67 per etmaal exclusief begeleiding groep

De vergoeding voor de vervoersproducten blijft ongewijzigd.

  • Vervoer basis: € 8,44 per etmaal
  • Vervoer speciaal: € 20,42 per etmaal

Verdere procedure

Iedere gecontracteerde aanbieder ontvangt een e-mail met daarin de gevolgen van deze vaststelling voor volgend jaar op het niveau van de eigen organisatie. Per gecontracteerd product ontvangt u het te hanteren tarief voor 2021.

Extra Informatie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan m.veldt@delfzijl.nl. Heeft u een contract binnen de Ommelander gemeenten maar op 1 oktober 2020 nog geen mail ontvangen? Dan kunt u dit kenbaar maken op hetzelfde mailadres.