Pagina opties

Groter

Koers 2022

Om voor de toekomst vitaal en leefbaar te zijn, hebben we een tweetal actieplannen ontwikkeld: Het Actieplan Centrum Delfzijl en het Actieplan Dorpen - Wijken. Hiermee willen we de gemeente Delfzijl weer gezond, mooi en bruisend maken. Daarbij worden bestaande problemen aangepakt en nieuwe perspectieven ontwikkeld op het gebied van recreatie en toerisme. Zo wil Delfzijl aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers, een impuls geven aan het midden- en kleinbedrijf en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

Het actieplan is het antwoord op de daling van het aantal inwoners. Sinds enkele jaren is Delfzijl de snelst krimpende gemeente van Nederland, maar dat mag niet leiden tot leegstand en achteruitgang of verloedering maar moet juist uitdagen om met minder mensen beter te wonen, werken en recreëren. 

Centrum

Het Integraal Investerings Programma (IIP) stelt een aantal interventies voor die in drie sporen te verdelen zijn, namelijk het versterken van het centrum, het herstellen van de historische vestingstructuur en het leggen van de verbinding met de Waddenzee. De sporen zijn verschillend van karakter. In het centrum worden bestaande, urgente problemen aangepakt door leegstand en slijtage te bestrijden, open plekken in te vullen en gebieden te herontwikkelen. Bij de andere sporen gaat het niet om probleembestrijding, maar om het scheppen van nieuwe kwaliteiten en condities die Delfzijl in de toekomst sterker en aantrekkelijker kunnen maken en nieuwe werkgelegenheid kunnen opleveren. Het actieplan heeft dus twee gezichten, het pakt tekorten aan en creëert nieuwe kansen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina over de projecten in het centrum van Delfzijl en op de projectsite over Marconi.

Dorpen en wijken

Het Integraal Investerings Programma (IIP) gaat uit van aparte sporen voor de ontwikkeling van dorpen en wijken. Vanwege de grote overeenkomsten in beide sporen is de keus gemaakt één actieplan dorpen en wijken op te stellen. Het actieplan Dorpen en Wijken is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2013.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina over de scholentransitie en op de pagina over alle dorpen een dak.

Alle downloadbare bestanden