Pagina opties

Groter

Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein

De gemeente heeft het Groot Bronswijkterrein (ruim 24 hectare) in Wagenborgen aangekocht. Doel hiervan is een gevolg te geven aan het toekomstplan van Wagenborgen. De gemeente ziet Wagenborgen als een centrumdorp voor het zuiden van de gemeente en vindt het belangrijk dat het dorp goede voorzieningen behoudt en maatschappelijke functies op het gebied van zorg en wonen. Het toekomstplan vindt u onderaan deze pagina.

Gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein. Hierin staan vervolgacties voor het in stand houden en brengen van voorzieningen in dit centrumdorp. Mogelijkheden voor (sociale) woningbouw, huisvesting voor zowel zorg als een huisartsenpraktijk en het herontwikkelen van het parkachtige landschap behoren tot de overeengekomen vervolgacties.  De bouw van twee Tiny Houses zijn onlangs vergund. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de realisatie van de huisartsenpraktijk zal voor de zomer 2019 worden ingediend.

Wagenborgen Groot Bronswijkterrein

Nieuwbouw kindcentrum Wagenborgen

De gemeente is samen met de basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b gestart met de voorbereiding van een nieuw kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over de Scholentransitie.