Pagina opties

Groter

Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein

De gemeente heeft het Groot Bronswijkterrein (ruim 24 hectare) in Wagenborgen aangekocht. Doel hiervan is een gevolg te geven aan het toekomstplan van Wagenborgen. De gemeente ziet Wagenborgen als een centrumdorp voor het zuiden van de gemeente en vindt het belangrijk dat het dorp goede voorzieningen behoudt en maatschappelijke functies op het gebied van zorg en wonen. Het toekomstplan vindt u onderaan deze pagina.

Gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein. Hierin staan vervolgacties voor het in stand houden en brengen van voorzieningen in dit centrumdorp. Mogelijkheden voor (sociale) woningbouw, huisvesting voor zowel zorg als een huisartsenpraktijk en het herontwikkelen van het parkachtige landschap behoren tot de overeengekomen vervolgacties.  

Wagenborgen Groot Bronswijkterrein

Nieuwbouw kindcentrum Wagenborgen

De gemeente is samen met de basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b gestart met de voorbereiding van een nieuw kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over de Scholentransitie.

Recreatieve inrichting

Eén van de andere onderdelen is een nieuwe recreatieve inrichting. Het gebied rondom de vijver is door Vertisol omgevingsbeheer en in­richting vertaald naar een uitvoeringstekening. Hierbij is gekeken of de opgehaalde ideeën op 7 mei 2019 aansluiten bij de reeds aanwezige en te behouden structuren in het gebied, die ooit ontworpen zijn door Jan Vroom. De bestaande vijver wordt grotendeels in ere her­steld. De vijver wordt uitgebreid en voorzien van natuurvriende­lijke oevers, een eilandje en een voetgangersbrug. Verder komen er wandelpaden langs de vijver en bankjes. Voor de aanpak zal nog een aantal in slechte staat verkerende bomen worden gekapt. Deze nieuwe recreatieve inrichting wordt door Vertisol uitgevoerd en is in 2020 gereed.