Pagina opties

Groter

Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein

De gemeente heeft het Groot Bronswijkterrein (ruim 24 hectare) in Wagenborgen aangekocht. Doel hiervan is een gevolg te geven aan het toekomstplan van Wagenborgen. De gemeente ziet Wagenborgen als een centrumdorp voor het zuiden van de gemeente en vindt het belangrijk dat het dorp goede voorzieningen behoudt en maatschappelijke functies op het gebied van zorg en wonen. Het toekomstplan vindt u onderaan deze pagina.

Gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein. Hierin staan vervolgacties voor het in stand houden en brengen van voorzieningen in dit centrumdorp. Mogelijkheden voor (sociale) woningbouw, huisvesting voor zowel zorg als een huisartsenpraktijk en het herontwikkelen van het parkachtige landschap behoren tot de overeengekomen vervolgacties.  

Nieuwbouw kindcentrum Wagenborgen

De gemeente is samen met de basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b gestart met de voorbereiding van een nieuw kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over de Scholentransitie.

Recreatieve inrichting

Voor de nieuwe recreatieve inrichting zal groot onderhoud gepleegd moeten gaan worden aan het bestaande groen en bomen. De aanwezige vijver wordt grotendeels in ere her­steld. De vijver wordt aan de oostzijde uitgebreid en voorzien van natuurvriende­lijke oevers, een eilandje en een voetgangersbrug. Verder zal het park worden voorzien van wandelpaden langs de vijver en bankjes. In het verlengde van de vroegere entree zal een ontmoetingspleintje worden aangelegd en er zullen informatievoorzieningen komen met de geschiedenis van het voormalig Groot Bronswijk. Een deel van het weer in te zaaien gazon zal voorzien worden van een speciale bloemen mengsel. Ideaal voor extensief onderhoud en verbeterd de leefbaarheid voor insecten in het gebied. Het inrichtingsplan voor de recreatieve inrichting  is daarbij ook in lijn gebleven met de originele tuinarchitectuur door Vroom.

Nieuwsbrieven