Pagina opties

Groter

Uitkomsten enquête herindelingstraject

Ongeveer twee weken geleden  hebben verschillende inwoners en ambtenaren een serie vragen beantwoord over het herindelingstraject van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Het doel was bouwstenen te verzamelen voor de visie van de nieuwe gemeente, zowel over de unieke kenmerken van de huidige gemeenten, als over uitgangspunten en ambities voor de nieuwe gemeente. Er zijn 289 enquêtes retour gekomen. Dit is geen representatieve steekproef en heeft ook niet dat oogmerk; het geeft een indruk van wat er nu leeft.

Van deze uitkomsten komt  een samenvatting op hoofdlijnen voor in het Herindelingsontwerp, het document op basis waarvan het formele traject van de herindeling wordt gestart.  Eind november nemen de gemeenteraden daarop een besluit.  


In 2019 gaat met name de Raadsklankbordgroep er mee aan de slag om de hoofdlijnen die nu duidelijk zijn geworden verder uit te werken en in te kleuren. In bijgevoegde presentatie staat de rapportage met de uitkomsten bij de vragen.