Pagina opties

Groter

Eemsdelta is dichtbij

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum worden op 1 januari 2021 één gemeente met de naam Eemsdelta. In het document 'Eemsdelta is dichtbij' geven we antwoord op de vragen 'Wat voor gemeente wil Eemsdelta zijn?' en 'Waar gaat en staat de gemeente Eemsdelta voor?' Deze antwoorden zijn belangrijk voor het verdere herindelingsproces.

Samenwerken in de nieuwe gemeente

Het document 'Eemsdelta is dichtbij' beschrijft hoe de nieuwe gemeente straks met inwoners en organisaties wil gaan samenwerken. De kern is: Eemsdelta staat midden in de samenleving. Het document is een samenvatting van drie onderdelen:

  • Visie: voor welke opgaven staat de nieuwe gemeente en wat vraagt dat van ons?
  • Dienstverleningsconcept: hoe moet de dienstverlening van de nieuwe gemeente er uit gaan zien?
  • Besturingsfilosofie: hoe ziet de samenwerking tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inwoners en partners er in de nieuwe gemeente uit en hoe gaat de aansturing daarvan?

Iedereen kon zijn mening geven: tijdens workshops, gesprekken aan ‘pop-up-herindelingstafels’ en via een enquête. 'Eemsdelta is dichtbij' is dus gemaakt samen met inwoners, organisaties, gemeenteraden, medewerkers en andere partijen.

Hoe nu verder?

'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We gaan hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en ook welke stappen nog nodig zijn.

In beweging

De omgeving om ons heen is altijd in beweging. Dat heeft invloed op hoe we werken en besturen. We passen dit steeds aan als de omgeving verandert. Daarom willen we in gesprek blijven met onze inwoners, organisaties, gemeenteraden, medewerkers en andere partijen. Zo bouwen we samen aan onze nieuwe gemeente. En daarmee maken we ons doel 'Eemsdelta is dichtbij' waar.