Pagina opties

Groter

Griffie

De Griffier is de secretaris van de gemeenteraad en vervult daarmee een sleutelrol in de communicatie tussen raad enerzijds en college, organisatie en burger anderzijds.

Algemeen e-mailadres:
griffie@delfzijl.nl

Onno Rijkens

Rijkens
contactgegevens en taken Onno Rijkens
FunctieGriffier
Adresp/a gemeentehuis Delfzijl
Delfzijl
Telefoonnummer(0596) 63 93 10/06 21 59 45 64
E-mailadreso.rijkens@delfzijl.nl

Ellen Smit-Meijer

Geen foto
contactgegevens en taken Ellen Smit-Meijer
FunctieMedewerker griffie
Telefoonnummer(0596) 63 93 07
E-mailadresE.Smit-Meijer@delfzijl.nl