Pagina opties

Groter

Gemeenteraad

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad komt ongeveer eenmaal per maand bijeen. Kijk in de agenda wanneer de raad samenkomt en welke onderwerpen hij behandelt. De meeste vergaderingen van de raad zijn openbaar toegankelijk.

Vergaderingen gemeenteraad

Vergaderingen presidium

In het presidium worden de raadsvergaderingen voorbereid.

Vergaderingen presidium

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Hij vormt het algemeen bestuur en het college van B en W het dagelijks bestuur. De raad heeft als hoofdtaken het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het toezien op uitvoering.

Samenstelling gemeenteraad

Zoeken binnen raadsstukken

Zoeken naar onderwerpen en stukken uit de agenda's van de gemeenteraad.

Zoeken

Griffie

De Griffier is de secretaris van de gemeenteraad en vervult daarmee een sleutelrol in de communicatie tussen raad enerzijds en college, organisatie en burger anderzijds.

Griffie