Pagina opties

Groter
A A

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Op dit moment heeft de gemeente Delfzijl geen actueel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).  Graag hoort de gemeente van inwoners en belanghebbenden  welke knelpunten zij in hun dorp of wijk en op de weg ervaren en wat hun verkeers- en vervoerswensen zijn. Die willen we zoveel mogelijk meenemen in het GVVP. Met een nog op te richten klankbordgroep vindt afstemming over het beleidsplan plaats. In december neemt de raad een besluit over het plan.

Laat uw mening horen!

Inwoners en belanghebbenden konden vanaf 10 tot en met 31 oktober hun mening, zorgen en ideeën over verkeer en vervoer aangeven in de online enquête 'Publieke Peiling Verkeer-gemeente Delfzijl'. De papieren vragenlijst was op diverse plekken in de gemeente op te halen, zoals bij dorps- en buurthuizen. Inwoners konden zich via de enquête ook aanmelden als klankbordgroeplid. Over de uitslag volgt nog berichtgeving.

Introductiecursus en keukentafelgesprekken

Om inwoners en belanghebbenden bij het plan te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. De aftrap vindt plaats met een 'Introductiecursus Verkeer' voor onder andere besturen van dorps- en wijkverenigingen, raadsleden en belangenorganisaties. Op drie locaties in de gemeente vinden keukentafelgesprekken plaats met besturen van dorps- en wijkverenigingen. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt.