Pagina opties

Groter

Delfzijl-Noord : Complete en zelfstandige wijk

Voor Delfzijl–Noord staat centraal dat het een complete en zelfstandige wijk blijft, waar alle voorzieningen goed bereikbaar zijn. Dat vraagt versterking van het voorzieningenhart, bijvoorbeeld door veilige fietsroutes en meer parkeergelegenheid nabij winkels. Daarnaast komt er een nieuwe plek voor het kindcentrum. Ook in Delfzijl-Noord zijn veel woningen onvoldoende toekomstbestendig.


We verwachten ook hier meer vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens voor jong en oud, vervolgt Rijzebol, we anticiperen daarop door samen met Acantus nieuwbouwprojecten te starten. Op een aantal open plekken komen nieuwe woningen, zodat de structuur van dit deel van Delfzijl compacter wordt.

Ook in de wijken Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Landenbuurt kunnen we de verbinding met de kust en de zee versterken. Oudere woningen in de buurt Bornholm die niet goed aansluiten bij de vraag van bewoners, komen in aanmerking voor vernieuwing. Door daarnaast te vergroenen aan de randen van Delfzijl-Noord investeren we in een groene wijk tussen wierdenland en waddenkust.