Pagina opties

Groter

Gebiedsvisie Delfzijl-Noord

Wonen in Delfzijl is wonen in een aardbevingsgebied. In Delfzijl Noord bereiden bewoners, gemeente en Acantus zich voor op de versterkingsopgave van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen). En later zullen Holwierde, Tuikwerd en andere gebieden in de gemeente volgen.

De Zandplatenbuurt in Delfzijl-Noord is de eerste buurt waar binnenkort duidelijk wordt welke versterkingsmaatregelen genomen moeten worden om woningen aardbevingsbestendig te maken. Daarom hebben gemeente en Acantus nu alvast samen met onder meer bewoners en organisaties een gebiedsvisie voor heel Delfzijl-Noord opgesteld.

Versterkingsoperatie

De gemeente wil samen met bewoners, Nationaal Coördinator Groningen en Acantus de versterkingsmiddelen zo veel mogelijk maatschappelijk verwantwoord inzetten en gericht op een  toekomstbestendig resultaat. Veel bewoners van de Zandplatenbuurt zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de gebiedsvisie voor Delfzijl-Noord. Zodra duidelijk is wat de versterkingsopgave is, gaan we met de bewoners een ontwikkelingsplan opstellen voor de wijk. Deze is de basis en leidend voor het vervolg. Omdat de aardbevingsproblematiek tot grote onzekerheid leidt bij bewoners, ontwikkelt de gemeente ook een sociaal programma, om bewoners te ondersteunen die in moeilijke situaties terecht komen.

Vooruit bouwen

Vooral om goed voorbereid te zijn op een mogelijke versterkingsopgave in Delfzijl-Noord bouwt de gemeente in 2018 alvast woningen die geschikt zijn voor jong en oud. Hiermee spelen we actief in op de veranderende woonwensen en bevorderen we de doorstroming voor huurders en huiseigenaren. We vinden het daarbij belangrijk dat woningen energiezuinig zijn. Dat is goed voor het milieu en
het helpt mee om het wonen betaalbaar te houden voor de bewoners.

Welke projecten staan op stapel:

  • Er komen 32 woningen aan de Sien Jensemastraat (Delfzijl-Schrijversbuurt) en Uitwierderweg (Delfzijl-Kwelderland). Deze combinatie van koop en huur ontwikkelen we samen met Acantus. In de tweede fase komen er nog eens 40 tot 50 woningen.
  • In Kwelderland zijn ook kavels om zelf koopwoningen te bouwen.
  • In Delfzijl-centrum komen 15 huurwoningen (project Spoorstraat).
  • In Delfzijl-centrum komen nog eens 60 tot 80 huurwoningen (Woonservicezone).

Transitiefonds

Het college stelt in 2018 een transitiefonds in waarmee in knellende situaties particuliere woningen aangekocht kunnen worden. Bijvoorbeeld als er risico’s zijn op leegstand of verpaupering, maar ook om meerwaarde te geven aan de versterkingsoperatie.

Blijverslening

De huidige blijverslening wil het college uitbreiden en meer onder de aandacht brengen, zodat mensen die dat willen, de lening kunnen gebruiken om woningaanpassingen te doen. Hierdoor kunnen ze langer in hun eigen huis blijven wonen.