Pagina opties

Groter

Geschiedenis

Al rond 400 na Christus was het gebied rond Delfzijl bewoond. De zee had nog vrij spel in het waddenlandschap met natuurlijke kwelders en prielen. Omdat het land regelmatig overstroomde, vestigden de eerste bewoners van het gebied zich op de ophogingen in het terrein, de wierden. Met name de wierde van Biessum is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

De naam Delfzijl komt voor het eerst voor in een oorkonde van 19 juni 1303. Delfzijl ontstond rond 1300 toen een sluis, een zijl, werd aangelegd in ‘de Delf’, een afwateringskanaal van de stad Groningen naar de Eems. De natuurlijke haven van Delfzijl was omstreeks 1400 een schut- en overslagplaats waar schepen uit alle windrichtingen aanmeerden. Vanwege de gunstige ligging was Delfzijl ook strategisch van belang. Niet alleen voor het beheersen van de scheepvaart op de Eems, ook als invalspoort voor de verovering van de Ommelanden.

In 1591 veroverde prins Maurits de schans Delfzijl op de Spanjaarden. Hierna legde Johan van den Kornput er een vesting aan. Bijna een eeuw later zocht Michiel de Ruyter er bescherming met zijn vloot. Het door Van den Kornput ontworpen stratenplan van Delfzijl bleef meer dan drie eeuwen onveranderd.

In 1859 bestond Delfzijl uit drie hoofdstraten: de Marktstraat, Landstraat en Waterstraat en vijf dwarsstraatjes. Het aantal inwoners bedroeg 1760. Bij de bevrijding door de Canadezen in 1945 raakte Delfzijl zwaar beschadigd. Er zijn nu nog twee zogeheten waterpoorten over van de oude vestingwal.

Kerken en orgels

In de gemeente Delfzijl staan dertien monumentale kerken. In de kerk van Krewerd vindt u het oudst bespeelbare orgel van Groningen. Het dateert uit 1531 en is één van de drie oudste orgels van Nederland. Bij de VVV Top van Groningen is een orgelboekje beschikbaar met een beschrijving van alle orgels in de gemeente.

Molens

De molens in de gemeente passen bij de economische dynamiek van Delfzijl. De molens Aeolus in Farmsum en Adam in Delfzijl zijn gemeentelijk bezit. De molen Ceres in Spijk is eigendom van Het Groninger Landschap. De molens staan op de monumentenlijst en trekken jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Als de blauwe vlag uithangt op de molens zijn de molens gratis te bezichtigen.