Pagina opties

Groter

Essentaktsterfte

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve en progressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De bomen worden besmet door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook hele essen sterven af door deze ziekte waardoor een verhoogd risico op lichamelijk letsel en schade aan gemeentelijke eigendommen en dat van derden ontstaat.
Uit inventarisatie blijkt dat ook in onze gemeente duizenden essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Ongeveer 1.700 essen zijn zo erg aangetast dat zij een gevaar vormen voor hun omgeving.

Illustratie essentaksterfte