Pagina opties

Groter

Essentaktsterfte

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve en progressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De bomen worden besmet door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook hele essen sterven af door deze ziekte. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op lichamelijk letsel en schade aan gemeentelijke eigendommen en dat van derden.

Jaarlijks vindt inspectie plaats van bomen op essentaksterfte die eigendom zijn van de gemeente Delfzijl. Bomen die voor een onveilige situatie zorgen, worden gesnoeid of gekapt. Nieuwe aanplant willen we zorgvuldig inpassen in de bestaande boomstructuren. Aan de hand van een actieplan maken we samen met inwoners per dorp/wijk/gebied een uitvoeringsplan voor herstel en/of herinrichting. Inwoners denken hierover in werkgroepen mee en/of dragen ideeën aan.

In 2019 zijn in de gemeente Delfzijl 5531 essen in bospercelen en houtsingels als risicovol beoordeeld en 313 essen  in lanen langs wegen en in straten. Van de 5531 risicovolle essen in bospercelen en houtsingels staan 1799 essen in Woldendorp. Reden om dit jaar voor Woldendorp, als één van de eerste dorpen, een omvormingsplan te maken. 

Illustratie essentaksterfte