Pagina opties

Groter

Essentaksterfte

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve en progressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De bomen worden besmet door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook hele essen sterven af door deze ziekte. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op lichamelijk letsel en schade aan gemeentelijke eigendommen en dat van derden.

Jaarlijks vindt inspectie plaats van bomen op essentaksterfte die eigendom zijn van de gemeente Delfzijl. Bomen die voor een onveilige situatie zorgen, worden gesnoeid of gekapt. Nieuwe aanplant willen we zorgvuldig inpassen in de bestaande boomstructuren. Aan de hand van een actieplan maken we samen met inwoners per dorp/wijk/gebied een uitvoeringsplan voor herstel en/of herinrichting. Inwoners denken hierover in werkgroepen mee en/of dragen ideeën aan.

Illustratie essentaksterfte