Pagina opties

Groter

Commissies en adviesraden

 • Ombudscommissie Delfzijl

 • DAL-Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL adviesraad Sociaal Domein geeft -als onafhankelijk adviesorgaan- gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl, Appingedam en Delfzijl. Onderwerpen van de adviezen vallen binnen het Sociaal Domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs.

 • Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein

  De Gezamenlijke Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (verder: gemeente) adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en daarmee samenhangende regelingen.

 • Commissie Bezwaarschriften algemene zaken

 • Adviesraad Divers Delfzijl

  De migrantengroepen binnen de gemeente Delfzijl zijn vertegenwoordigd in de adviesraad Divers Delfzijl. Divers Delfzijl is het aanspreekpunt voor het college van B&W voor vraagstukken met een intercultureel aspect.

 • Gemeentelijke marktcommissie

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.