Pagina opties

Groter

Collegeprogramma

Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA hebben afgesproken de komende jaren tot aan de herindeling DAL, die is voorzien op 1 januari 2021, samen het dagelijks bestuur van de gemeente Delfzijl te willen vormen. De partijen hebben afspraken gemaakt, die zijn verwoord in het coalitieakkoord. Dit wordt dus het laatste  coalitieakkoord van onze gemeente. Vandaar de naam "De bel voor de laatste ronde". Dit akkoord is de symbolische bel die het beginsignaal aangeeft van de laatste ronde.