Pagina opties

Groter

Centrum Zuidoost Delfzijl; waar mensen, voorzieningen, zorg en wonen samenkomen

De gemeente Delfzijl werkt enthousiast aan haar toekomst en die van haar inwoners en ondernemers. Zo ook in Centrum Zuidoost: een gebied met voorzieningen als een theater, een bibliotheek, verenigingen, zorg en woningen.

Doel

We willen graag de voorzieningen, woningen en het aanbod ervan klaar maken voor de toekomst. Ook de straten en pleinen nemen we onder de loep. We willen een openbare ruimte waar voetgangers en fietsers graag zijn en waar automobilisten nog steeds hun auto kunnen parkeren. Zo houden we Delfzijl niet alleen fijn voor onze huidige inwoners, maar trekken we ook nieuwe bezoekers en inwoners aan.

Actuele informatie

Inzage (voor)ontwerp bestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan 'Delfzijl – Ubbens- en Actionlocatie', het ontwerp bestemmingsplan 'Delfzijl – Plein de Molenberg' én het voorontwerp bestemmingsplan van de Albert Heijn locatie en omstreken (de Marktstraat, de Havenstraat en Oude Schans) zijn bekend. U kunt de plannen van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 online inzien.

Digitaal of op papier?

Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, wordt de voorkeur gegeven aan digitale inzage. Wilt u toch liever de papieren versie inzien? Maak gerust een afspraak via het Klant Contact Centrum: www.delfzijl.nl telefoonnummer 140596. Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Let op: De digitale versie van de (voor)ontwerp bestemmingsplannen is juridisch bindend. Is er een verschil tussen de digitale en de papieren versie? Dan is de digitale versie van voorontwerp bestemmingsplan geldig.

Reageren: wanneer en hoe?

Van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 kunt u uw reactie op de voorontwerp bestemmingsplannen schriftelijk indienen bij het college van B&W, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl. U kunt uw reactie ook mailen: gemeente@delfzijl.nl. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling: (0596) 63 91 73.

In uw brief of e-mail schrijft u:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • het onderwerp waar u op reageert
    • inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan Delfzijl – Ubbens- en Actionlocatie
    • inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan Delfzijl – Plein de Molenberg
    • inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Delfzijl – Albert Heijn locatie en omstreken

Let op: u kunt niet in één brief of één email op alle drie de bestemmingsplannen reageren. Het zijn verschillende onderwerpen en dus moet er apart op gereageerd worden.

Meer weten?

Via deze website én de Informatiekaart Centrum Zuidoost, houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen in Centrum Zuidoost. Op de Informatiekaart Centrum Zuidoost vindt u informatie over de verschillende deelgebieden, de laatste ontwikkelingen, veelgestelde vragen én kunt u de links vinden naar de presentatievideo’s en radio-uitzending over Centrum Zuidoost.

Informatiekaart Centrum Zuidoost (geschikt voor pc)

Informatiekaart Centrum Zuidoost (geschikt voor telefoon en tablet)