Pagina opties

Groter
A A

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

De huidige gemeenteraad bestaat uit 19 leden verdeeld over 9 politieke partijen. De meeste vergaderingen van de raad zijn openbaar. Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Neem dan contact op de griffie.

Vergaderingen gemeenteraad

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Delfzijl uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris.

Besluitenlijsten van het college

Regelgeving

Beleidsregels, verordeningen en besluiten die binnen de gemeente gelden worden gepubliceerd op de centrale website www.overheid.nl.

Berichten over uw buurt

Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Delfzijl is een aantrekkelijke werkgever.

Over de organisatie