Pagina opties

Groter
A A

Aardbevingen

Informatiepunt NCG in Delfzijl

Heeft u vragen over de (planning van) inspecties of mogelijke versterking aan uw woning? In Delfzijl heeft de Nationaal Co├Ârdinator Groningen een versterkingspunt in de Brede School, Waddenweg 22. De openingstijden staan op de website van de NCG.

Betrokken organisaties

Diverse organisaties zijn betrokken bij de aardbevingen en/of de gevolgen daarvan. Een overzicht van deze partijen vindt u op de website van de Nationaal Co├Ârdinator Groningen.

Erfgoedloket

Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt zorg dat ook deze eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen, bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden.

Contact Erfgoedloket

Het Erfgoedloket is te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres
info@erfgoedloketgroningen.nl.

Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van de NCG

Bedrijven, klein en groot, hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Naast mogelijke vragen over schade aan een pand en het mogelijk versterken daarvan, hebben ondernemers vaak ook andere vragen. Komt u er niet uit of loopt u tegen problemen aan, dan kunt u contact opnemen met de ondernemersadviseur van de NCG. Hij is er speciaal voor het informeren, adviseren en begeleiden van bedrijven.  Op de website van de NCG vindt u de informatie gericht op bedrijven en de contactgegevens van de ondernemersadviseur.