Pagina opties

Groter

Aardbevingen

Zandplatenbuurt Noord

De versterkingsaanpak in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving is begonnen.

Documenten

Plan van aanpak

Plan van Aanpak versterking gemeente Delfzijl 2019

PVA downloaden (pdf)

Schade melden

Sinds 19 maart 2018 is er een nieuw schadeprotocol. De afhandeling van aardbevingsschade wordt vanaf nu niet meer door het Centrum Veilig Wonen gedaan, maar door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). U kunt uw schade bij dit nieuwe loket melden.

Website TCMG

Informatiepunt NCG in Delfzijl

Heeft u vragen over de (planning van) inspecties of mogelijke versterking aan uw woning? In Delfzijl heeft de Nationaal Coördinator Groningen een versterkingspunt in de Brede School, Waddenweg 22. 

Versterkingspunt Delfzijl

Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. Een programma die Groningers zelf vormgeven, gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid.

Website Nationaal Programma Groningen

Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van de NCG

Bedrijven, klein en groot, hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Naast mogelijke vragen over schade aan een pand en het mogelijk versterken daarvan, hebben ondernemers vaak ook andere vragen. Komt u er niet uit of loopt u tegen problemen aan, dan kunt u contact opnemen met de ondernemersadviseur van de NCG. Hij is er speciaal voor het informeren, adviseren en begeleiden van bedrijven.  Op de website van de NCG vindt u de informatie gericht op bedrijven en de contactgegevens van de ondernemersadviseur.

Website NCG

Erfgoedloket

Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt zorg dat ook deze eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen, bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden.

Contact Erfgoedloket

Het Erfgoedloket is te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres
info@erfgoedloketgroningen.nl.