Pagina opties

Groter

Ruimtelijke Plannen

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen

n de bestemmingsplannen stelt de gemeenteraad de functie en het gebruik van gronden en gebouwen vast, bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Naar de bestemmingsplannen

Omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor deze gevallen is het nodig dat de uitgebreide procedure gevoerd wordt.

Naar de vergunningen

Voorbereidingsbesluiten

Als de gemeente een bestemmingsplan voorbereidt, wordt dat bekend gemaakt door de publicatie van een voorbereidingsbesluit.

Naar de voorbereidingsbesluiten