Pagina opties

Groter

Ruimte voor energie

De energietransitie staat voor de doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steenkolen, olie) over te stappen naar volledig hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind).

Eén van de onderdelen van de energietransitie is het nadenken over welke energiebronnen waar geplaatst kunnen worden. We spreken dan over de ruimtelijke invulling van de energietransitie. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken een gezamenlijke energievisie. De gemeenten hechten veel waarde aan de meningen van inwoners. Aan welke spelregels denken zij voor bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen? Hoe willen inwoners profiteren van nieuwe projecten voor energieopwekking? Met welke vormen van energie kan hun dorp of wijk energieneutraal gemaakt worden? In februari en maart 2019 hebben de gemeenten elf sessies met inwoners gehouden. Er kwamen interessante en nuttige ideeën ter sprake.

Inmiddels is de (ontwerp)visie 'Ruimte voor energie' gerealiseerd. Deze visie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. Op welke plekken in uw omgeving (stad, dorp en landelijk gebied) kunnen welke energiebronnen komen voor hernieuwbare energie? De visie 'Ruimte voor energie' wordt het vertrekpunt waaraan alle plannen en aanvragen worden getoetst.