Pagina opties

Groter

Onkruidbeheersing

Zon en af en toe een regelbui. De meest ideale omstandigheden voor het groeien van onkruid op verhardingen. Aannemer Groenservice Noord is daarom al gestart met het beheersen van onkruid. De gemeente beheerst onkruid op wegen, straten en pleinen alleen op een milieuvriendelijke manier. Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen voor overheden en professionals verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, wat een nadelig effect heeft op planten, dieren en de productie van drinkwater.

Eisen kwaliteit openbare ruimte

Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder effectief. U merkt door deze aanpak dat onkruid sneller terug groeit. In de hele gemeente vindt onkruidbeheersing op verhardingen op B-niveau plaats. Dit houdt in dat er een bepaald percentage onkruid mag staan per vierkante meter voordat de aannemer verplicht is om maatregelen te nemen. Meer informatie over het kwaliteitsbeeld B vindt u op www.delfzijl.nl/onkruid.

Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?

Door de huidige manier van onkruidbeheersing ziet het onderhoudsbeeld er anders uit dan u vanuit het verleden gewend bent. Er zal nu altijd wat onkruid zichtbaar zijn. De gemeente doet haar uiterste best om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken, maar wij vragen hierbij ook uw hulp. Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van tegels. Als u regelmatig uw trottoir veegt, veegt u het zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om te ontkiemen. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving!

Melding doorgeven

Voldoet het onkruid op een verharding volgens u niet aan de normen van het kwaliteitsniveau B? Meld dit bij de gemeente via de Delfzijlster app, de website www.delfzijl.nl/meldpunt of telefonisch 140596.