Pagina opties

Groter

Nieuwe grijze en groene container

Bewoners van laagbouw die een grijze en groene container hebben krijgen hiervoor nieuwe containers. Vanaf eind oktober tot en met de tweede week van november ontvangt u een brief met hierin informatie over het brengen van de nieuwe grijze en groene container bij u thuis én het ophalen van de oude groene. De huidige containers zijn aan vervanging toe. Uw oude grijze container wordt een papiercontainer. Het uitzetten van de nieuwe containers vindt plaats vanaf half november tot half december. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven.

Containers met chip

De nieuwe grijze en groene containers zijn voorzien van een chip en worden beheerd met een containermanagementsysteem (CMS). Dit laatste houdt in dat de gemeente een digitale administratie en registratie van alle containers bijhoudt, zoals het aantal, type en het adres waarbij de container hoort.

De gemeente Delfzijl is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

Om de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen goed uit te kunnen voeren, gaat de gemeente de containers op een duurzame en professionele manier beheren en onderhouden.

Koppeling chip aan adres

Om het beheer van de containers uit te kunnen voeren, hebben deze een chip en een adressticker. De chip zit aan de voorkant van de container en heeft een uniek nummer. Hiermee is de container aan een specifiek adres gekoppeld en niet aan een persoon.

Wat doen we met de gegevens van de chip?

Door de chip kunnen we de voorraad containers die bij de huishoudens in omloop zijn beheren of een zoekgeraakte container terugvinden. Uitgevoerde reparaties, wijzigingen en vervangingen van containers worden ook geregistreerd.

Met de informatie van de chip:

  • weten we het aantal containers en type dat bij het adres hoort;
  • vinden we bij diefstal of verlies de container makkelijk terug;
  • worden niet-geregistreerde containers niet geleegd;
  • zien we of de container meer dan 1 keer per 2 weken wordt aangeboden;
  • stellen we bij meldingen vast of de container wel of niet geleegd is;
  • herkennen we illegaal aangeboden bedrijfsafval;
  • zien we hoeveel containers op straat- en wijkniveau worden aangeboden. Met deze informatie kunnen we de inzamelroute optimaliseren;
  • hebben BOA's de mogelijkheid om inwoners aan te spreken op bijvoorbeeld het niet juist aanbieden van afvalsoorten in de daarvoor bestemde container, of het niet op tijd ophalen van de geleegde container.

De gegevens van de chip worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar.