Pagina opties

Groter

Papiercontainer

De inzameling van oud papier aan huis gaat in januari starten. De huidige grijze afvalcontainer wordt een container voor papier en karton. De inzameling gebeurt net als nu door Virol, verenigingen en scholen.

De container krijgt een blauwe sticker bij de omwisseling. Kijk op de pagina oud papier voor inzamelingdata.

Inzameling Delfzijl centrum en hoogbouw

De inwoners van Delfzijl centrum kunnen hun oud papier gebundeld en in dozen blijven aanbieden aan de weg. In overleg met de bewoners wordt bepaald hoe de papierinzameling bij hoogbouw eruit gaat zien. De inzameldata gaan veranderen, hierover worden zij geïnformeerd.

Wat mag er wel en niet in?

Zie hiervoor de scheidingswijzer.