Pagina opties

Groter

Groene GFT+E container

Doe hierin groente-, fruit-, tuinafval en etensresten.
Plaats de container op de inzameldag (zie afvalkalender) vóór 7.30 uur aan de weg, met gesloten deksel. De groene GFT+E container is in het standaard formaat 240 liter beschikbaar.

Voor klein behuisden is er een container van 180 liter beschikbaar. Het is mogelijk een container van 180 liter aan te vragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via Meldpunt openbare ruimte of telefoonnummer 14 0596. Het verzoek wordt per aanvraag behandeld.

Wat mag er wel en niet in?

Zie hiervoor de scheidingswijzer.

Voorwaarden

Afval wordt alleen opgehaald als het op de juiste wijze wordt aangeboden. In alle andere gevallen laat de inzamelaar het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

  • Aanbieden mag alleen op de inzameldag 's morgens tussen 5.30 en 7.30 uur. Om 07.30 uur start de inzameling.
  • Plaats de containers in een rechte rij met minimaal 2, maar nog liever met 6 of 8 containers naast elkaar aan de straat. Uw container mag niet verder dan 40 cm van de trottoirband staan en tussen de containers onderling dient ook ongeveer 40 cm ruimte te blijven.
  • De container moet met het handvat van de weg staan. Op de sticker op de containerdeksel ziet u hoe de container moet staan.
  • Bouw- en sloopafval, puin, grof huisvuil, papier, karton, glas, textiel en (klein) chemisch afval (kca) horen niet in de groene containers thuis. Adressen en openingstijden kca depot en afvaloverslagstation.
  • Bent u vergeten de container op de goede manier of op de juiste plek neer te zetten? Dan vindt u aan uw container een label met instructies. Geen label aan de container? Dan heeft u de container correct neergezet.
  • De container mag tot maximaal 75 kg worden beladen.
  • Haal de container uiterlijk aan het einde van de inzameldag weer op.

Hoe werkt het?

Als een container ontbreekt of kapot is, kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het online meldpunt. Of neem telefonisch contact met ons op. De gegevens staan onderaan deze pagina in de blauwe balk.

Online meldpunt