Pagina opties

Groter

Energievisie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Samen willen ze een volgende stap zetten in de energietransitie. De energietransitie staat voor de doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steekolen, olie) over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind).

Eén van de onderdelen van de energietransitie is het nadenken over welke energiebronnen waar geplaatst kunnen worden. We spreken dan over de ruimtelijke invulling van de energietransitie. Concreet betekent dit: op welke plekken in uw omgeving (stad, dorp en landelijk gebied) kunnen welke energiebronnen voor duurzame energie komen?

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken een gezamenlijke energievisie. De gemeenten hechten veel waarde aan de meningen van inwoners. Aan welke spelregels denken zij voor bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen? Hoe willen inwoners profiteren van nieuwe projecten voor energieopwekking? Met welke vormen van energie kan hun dorp of wijk energieneutraal gemaakt worden? In februari en maart 2019 hebben de gemeenten elf sessies met inwoners gehouden. Er kwamen interessante en nuttige ideeën ter sprake.

Meer informatie over de energievisie staat op de website Energievisie ADL.