Pagina opties

Groter
A A

Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen zijn belangrijk voor inwoners, ondernemers en voor de aantrekkelijkheid van de gemeente. Bescherming is noodzakelijk om te voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt.

Bijvoorbeeld door gaswinningschade, versterkingsmaatregelen, leegstand of achterstallig onderhoud. Daarom krijgen deze gebouwen een beschermde status. Het voordeel van deze beschermde status is naast het krijgen van erkenning van de historische waarde van een gebouw dat de eigenaar of bewoner ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding krijgt bij versterking en herstel van bevingsschade.

Meldt u zich aan voor de Werkgroep Gemeente Delfzijl?

De gemeente vindt uw mening over welke gebouwen dusdanig waardevol en beeldbepalend zijn voor de identiteit van uw dorp dat ze bewaard moeten blijven belangrijk. Wij nodigen u daarom uit om plaats te nemen in de werkgroep die wij momenteel samenstellen, om hierover mee te praten. Naast inwoners en ondernemers bestaat de werkgroep ook uit diverse deskundigen en belangenverenigingen.

Drie werkgroepen per regio

Er worden drie werkgroepen gevormd, ingedeeld per deelgebied. De eerste werkgroep voor Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde heeft reeds plaatsgevonden op  29 januari. De werkgroep  van het deelgebied 'Zuid'  (Termunten, Termunterzijl, Meedhuizen, Wagenborgen, Borgsweer en Woldendorp) vindt plaats op donderdagavond 8 maart en de werkgroep van 'Noord' (Holwierde, Spijk, Bierum en Godlinze) op donderdagavond 15 maart.

In de werkgroep bespreken we (in één avond) alle potentiële kanshebbers van een deelgebied van de gemeente en bekijken we samen welke panden voorgedragen kunnen worden voor de erfgoedlijst. Ook kunt u suggesties doen voor toevoegingen aan de conceptlijst die is opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de erfgoedlijst uiteindelijk vast. Hierop is inspraak mogelijk.

Meer informatie of deelnemen

Wilt u deelnemen aan een van de werkgroepen? U kunt zich tot uiterlijk 2 maart  voor de werksessie  'Zuidelijke dorpen'. Aanmelden en tot uiterlijk 9 maart voor de werksessie 'Noordelijke dorpen' bij Marieke Bosma van de gemeente
Delfzijl via e-mail: m.bosma@delfzijl.nl.