Zwarteweg Spijk: renovatie riolering en weg - Update

De renovatie van het riool en het wegdek van de Zwarteweg te Spijk is veranderd van opzet.

Op deze pagina vindt u tijdens het project onder andere informatie over planning, tekeningen en informatiebijeenkomsten.

Werkzaamheden

Riolering en wegverharding

Door de tegenvallende meerkosten zijn we genoodzaakt om een versobering in de uitvoering door te voeren. Hierbij hebben we de bezwaren van de bewoners tegen het toepassen van straatbakstenen meegewogen. Hieronder staat in het kort weergegeven welke onderhoudswerkzaamheden we nu gaan uitvoeren:

  • het bestaande asfalt wordt vervangen door een nieuwe asfaltconstructie (3 lagen);
  • de kruisingen Zwarteweg / Grote Dijkstraat en Zwarteweg / Hoofdweg-Zuid wordt aangepast;
  • het bestaande vuilwaterriool wordt gerelinend. (De renovatie techniek “Relinen” is het vernieuwen van de rioolleiding door het inbrengen van een kous in de bestaande rioolbuis. Door middel van de kousmethode krijgt de rioolbuis zijn constructieve sterkte terug, is weer waterdicht en de functie afvoer van het afvalwater is weer gegarandeerd;
  • indien mogelijk worden afvoerputten afgekoppeld op een nabijgelegen watergang;
  • indien mogelijk krijgen woningen een nieuwe hemelwateraansluiting met een afvoer naar een nabijgelegen watergang;
  • de bestaande kolken worden waar nodig vervangen en de bestaande kolkaansluitingen van gres in de rijbaan worden vervangen door pvc.

Planning

Vanaf 9 november 06.00 uur tot en met 1 december 18.00 uur is de Zwarteweg te Spijk gestremd voor alle verkeer.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Delfzijl, de heer A.G. van der Laan van de afdeling Stadsbeheer op telefoonnummer (0596) 63 93 63 of via e-mailadres: ag.vdlaan@delfzijl.nl