Stremming: Maarhuizerweg te Godlinze

Dit item is verlopen op 08-04-2017.

De Maarhuizerweg in Godlinze is vanaf 27 maart, 07.00 uur tot en met 31 maart, 17.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. Dit in verband met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Op 20 maart zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Mogelijk ontstaat daardoor momenteel al enige verkeershinder.

Vanaf 1 april vindt herstel van de bermen plaats en worden overige werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn 7 april afgerond. Met aanwonenden zijn inmiddels afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.