Fietsroute over de zeedijk tussen 16 en 31 juli afgesloten voor alle (fiets)verkeer

Dit item is verlopen op 28-07-2017.

De dijkweg (fietsroute) langs het Chemie Park is van zondag 16 juli tot maandag 31 juli afgesloten voor alle (fiets)verkeer tussen de Zeesluizen en Oterdum. Vanwege transport, constructie- en hijswerk van zwaar en groot materieel op het Chemie Park Delfzijl nabij en boven de dijk, is uit veiligheidsoogpunt besloten de dijkweg gedurende deze periode af te sluiten. Fietsverkeer van Borgsweer naar Farmsum en omgekeerd heeft verschillende mogelijkheden voor een alternatieve route.

Voor een veilige oversteek van de provinciale weg N991 wordt fietsers geadviseerd de fietsroute te kiezen met een oversteek op het kruispunt met de Westerlaan, aan de westzijde van Weiwerd. Het verkeer wordt op dit kruispunt tussen 16 en 31 juli gereguleerd door verkeersborden en verkeerslichten met radardetectie.

Route Borgsweer – Farmsum

De alternatieve fietsroute die geadviseerd wordt, loopt vanaf Borgsweer via het fietspad over de Verlengde Schepperbuurt en dan langs de noordzijde van het Oosterhornkanaal. Vervolgens volg je het fietspad aan de noordzijde van het Oosterhornkanaal tot aan de Heemkesbrug. Via de brug kom je op het fietspad langs Oosterwierum en door Weiwerd. Ter hoogte van de Westerlaan steek je de met verkeerslichten beveiligde overgang op de provinciale weg N991 over om op het fietspad richting Farmsum te komen.